Bài 13 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Cho hai số nguyên khác nhau a và b.

Đề bài

Cho hai số nguyên khác nhau a và b. Đặt \(c = \left( {a - b} \right).\left( {b - a} \right)\). Hỏi c là số dương hay số âm ?

Lời giải chi tiết

Ta có: c = (a – b).(b – a) = (a – b).[-(a – b)]

            = -(a – b).(a – b) = -(a – b)2

Vì a, b là hai số nguyên khác nhau nên

(a – b)2 > 0

\( \Rightarrow \) -(a – b)2 < 0

Vậy c là số âm

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Luyện tập - Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên