Bài 14 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Tìm các cặp số nguyên a, b, cho biết :

Đề bài

Tìm các cặp số nguyên a, b, cho biết :

\(\eqalign{  & a)\;a.b =  - 6  \cr  & b)\left( {2a + 1} \right).\left( {2b - 1} \right) =  - 13. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(a.b = -6\). Ta có a, b là ước của -6 \( \Rightarrow (a,b) \in {\rm{\{ }}(1; - 6),( - 1;6),(2; - 3),( - 2;3){\rm{\} }}\)

b) \((2a + 1).(2b – 1) = -13\)

\(\Rightarrow  2a + 1, 2b -1\) là ước của \(-13\)

Do đó:

2a + 1

1

-1

13

-13

2b -1

-13

13

-1

1

 

2a

0

-2

12

-14

2b

-12

14

0

2

 

a

0

-1

6

-7

b

-6

7

0

1

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí