Hoạt động 4 trang 25 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Đề bài

Xét các phân số sau  :    \({4 \over 9},{{ - 3} \over 5},{1 \over 2},{{ - 7} \over 6}.\)

a) Làm thế nào để các phân số trên cùng có chung một mẫu ?

b) Tìm \(BCNN(9;5;2;6)\).

c) Tìm các phân số lần lượt bằng \({4 \over 9},{{ - 3} \over 5},{1 \over 2},{{ - 7} \over 6}\) nhưng có cùng mẫu là \(BCNN(9;5;2;6).\)

Lời giải chi tiết

a)Để các phân số trên cùng có chung một mẫu ta phải quy đồng mẫu số các phân số.

b) \(9 = {3^2};6 = 2.3,BCNN(9;5;2;6) = {2.3^2}.5 = 90.\)

\(\eqalign{  & c){4 \over 9} = {{4.10} \over {9.10}} = {{40} \over {90}};{{ - 3} \over 5} = {{ - 3.16} \over {5.16}} = {{ - 48} \over {90}}  \cr  & {1 \over 2} = {{1.45} \over {2.45}} = {{45} \over {90}};{{ - 7} \over 6} = {{ - 7.15} \over {6.15}} = {{ - 105} \over {90}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.