Hoạt động 1 trang 24 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Em hãy tô màu các hình vẽ dưới đây để biểu diễn các phân số

Đề bài

Em hãy tô màu các hình vẽ dưới đây để biểu diễn các phân số \({1 \over 2}\) và \({2 \over 5}.\)

\({1 \over 2}\)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\({2 \over 5}\)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 1.Quy đồng mẫu nhiều phân số