Bài 56 trang 34 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4 trên 27 phiếu

Giải bài 56 trang 34 SGK Toán 8 tập 2. Để khuyến khích tiết kiệm điện, giá điện sinh hoạt được tính theo kiểu lũy tiến,

Đề bài

Để khuyến khích tiết kiệm điện, giá điện sinh hoạt được tính theo kiểu lũy tiến, nghĩa là nếu người sử dụng càng dùng nhiều điện thì giá mỗi số điện \((1kWh)\) càng tăng lên theo các mức như sau:

Mức thứ nhât: Tính cho \(100\) số điện đầu tiền;

Mức thứ hai: Tính cho số điện thứ \(101\) đến \(150\), mỗi số đắt hơn \(150\) đồng so với mức thứ nhât;

Mức thứ ba: Tính cho số điện thứ \(151\) đến \(200\), mỗi số đắt hơn \(200\) đồng so với mức thứ hai;

v.v…

Ngoài ra, người sử dụng còn phải trả thêm \(10%\) thuê giá trị gia tăng (thuế VAT).

Tháng vừa qua, nhà Cường dùng hết \(165\) số điện và phải trả \(95700\) đồng. Hỏi mỗi số điện ở mức thứ nhất giá là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Gọi \(x\) (đồng) là giá điện ở mức thứ nhất \(x>0\).

- Số tiền phải trả ở mức 1: \(100x\) (đồng).

- Số tiền phải trả ở mức 2: \(50(x + 150)\) (đồng).

- Số tiền phải trả ở mức 3: \(15(x + 150 +200)=15(x + 350)\) (đồng).

- Số tiền phải trả chưa tính thuế VAT là: \(100x + 50(x + 150) + 15(x + 350)\)

- Số tiền thuế VAT = 10% của  \(100x + 50(x + 150) + 15(x + 350)\)

- Số tiền phải trả = Số tiền phải trả chưa tính thuế VAT + Số tiền thuế VAT

Giải phương trình biểu diễn số tiền phải trả ta tìm được số tiền của mỗi số điện ở mức thứ nhất.

Lời giải chi tiết

Gọi \(x\) (đồng) là giá điện ở mức thứ nhất \(x>0\).

Số tiền phải trả ở mức 1: \(100x\) (đồng).

Số tiền phải trả ở mức 2: \(50(x + 150)\) (đồng).

Số tiền phải trả ở mức 3: \(15(x + 150 +200)=15(x + 350)\) (đồng).

Số tiền phải trả chưa tính thuế VAT là:

\(100x + 50(x + 150) + 15(x + 350)\)

\(= 105x + 50x + 7500 + 15x + 5250\)

\(= 165x + 12750\)

Số tiền thuế VAT là  \( (165 x+12750). 10\% \) \(= (165 x+12750).0,1 \) 

Vì tổng số tiền phải trả là \(95700\) đồng nên ta có:

\(165x + 12750 + (165x + 12750).0,1 \) \(= 95700\)

\( \Leftrightarrow  (165x + 12750) (1 + 0,1) = 95700\)

\(\Leftrightarrow  (165x + 12750).1,1 = 95700\)

\( \Leftrightarrow (165x + 12750) = 95700:1,1 \)

\(\Leftrightarrow  165x + 12750 = 87000\)

\(\Leftrightarrow  165x = 74250 \)

\(\Leftrightarrow  x = 450\) (thỏa mãn điều kiện).

Vậy giá điện ở mức thấp nhất là \(450\) đồng.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu