Bài 55 trang 34 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
3.8 trên 48 phiếu

Giải bài 55 trang 34 SGK Toán 8 tập 2. Biết rằng 200 g một dung dịch chứa 50g muối. Hỏi phải pha thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch đó để được một dung dịch chứa 20% muối?

Đề bài

Biết rằng 200 g một dung dịch chứa 50g muối. Hỏi phải pha thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch đó để được một dung dịch chứa 20% muối?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức để tính nống độ muối:

     \( \text{Nồng độ phần trăm}= \frac{\text{khối lượng muối}}{\text{khối lượng dung dịch}}\)

Lời giải chi tiết

Gọi \(x (g)\) là khối lượng nước phải pha thêm, với \(x > 0\).

Khối lượng dung dịch mới là \(200 + x \; (g)\).

Vì dung dịch mới có nồng độ \(20\%\) nên ta có phương trình:

 \({{50} \over {200 + x}} =20%= {{20} \over {100}} \Leftrightarrow {{50} \over {200 + x}} = {1 \over 5}\)

\(\Leftrightarrow 250 = 200 + x\)

 \(\Leftrightarrow  x = 50\) (thỏa điều kiện).

Vậy phải pha thêm \(50g\) nước thì được dung dịch chứa \(20\%\) muối.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan