Bài 40 trang 53 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
3.6 trên 19 phiếu

Giải bài 40 trang 53 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Đề bài

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) x – 1 < 3;                                          b) x + 2  > 1;

c) 0,2x < 0,6;                                        d) 4 + 2x < 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân với một số.

Lời giải chi tiết

a) x – 1 < 3  ⇔ x < 1 + 3  ⇔ x < 4

Vậy tập nghiệm \(S = \left\{ {x \in R|\,x < 4} \right\}\)

Biểu diễn trên trục số:

 

b) x +2 > 1  ⇔ x > 1 – 2  ⇔ x > -1

Vậy tập nghiệm  \(S = \left\{ {x \in R|\,x > -1} \right\}\)

Biểu diễn trên trục số:

 

c) 0,2x < 0,6  ⇔ 5.0,2x < 5.0,6  ⇔ x < 3

Vậy tập nghiệm  \(S = \left\{ {x \in R|\,x < 3} \right\}\)

Biểu diễn trên trục số:

 

d) 4 +2x < 5  ⇔ 2x < 5 – 4  ⇔ \(x < \frac{1}{2}\)

Vậy tập nghiệm \(S = \left\{ {x \in R|\,x < \frac{1}{2}} \right\}\)

Biểu diễn trên trục số:

 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu