Bài 40 trang 53 SGK Toán 8 tập 2


Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

LG a.

\(x - 1 < 3\);

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân với một số.

Lời giải chi tiết:

\(x - 1 < 3  ⇔ x < 1 + 3  ⇔ x < 4\)

Vậy tập nghiệm \(S = \left\{ {x \,|\,x < 4} \right\}\)

Biểu diễn trên trục số:

 

LG b.

\(x + 2  > 1\);

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân với một số.

Lời giải chi tiết:

\(x +2 > 1  ⇔ x > 1 – 2  ⇔ x > -1\)

Vậy tập nghiệm  \(S = \left\{ {x \,|\,x > -1} \right\}\)

Biểu diễn trên trục số:

 

LG c.

\(0,2x < 0,6\);

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân với một số.

Lời giải chi tiết:

\(0,2x < 0,6  ⇔ 5.0,2.x < 5.0,6\)\(\,  ⇔ x < 3\)

Vậy tập nghiệm  \(S = \left\{ {x \,|\,x < 3} \right\}\)

Biểu diễn trên trục số:

 

LG d.

\(4 + 2x < 5\).

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân với một số.

Lời giải chi tiết:

 \(4 +2x < 5 \)\(\, ⇔ 2x < 5 -4 \)\(\, \Leftrightarrow 2x < 1\)\(\, ⇔ x < \dfrac{1}{2}\)

Vậy tập nghiệm \(S = \left\{ {x \,|\,x < \dfrac{1}{2}} \right\}\)

Biểu diễn trên trục số:

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 42 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí