Bài 40 trang 53 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
3.6 trên 19 phiếu

Giải bài 40 trang 53 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Đề bài

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) x – 1 < 3;                                          b) x + 2  > 1;

c) 0,2x < 0,6;                                        d) 4 + 2x < 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân với một số.

Lời giải chi tiết

a) x – 1 < 3  ⇔ x < 1 + 3  ⇔ x < 4

Vậy tập nghiệm \(S = \left\{ {x \in R|\,x < 4} \right\}\)

Biểu diễn trên trục số:

 

b) x +2 > 1  ⇔ x > 1 – 2  ⇔ x > -1

Vậy tập nghiệm  \(S = \left\{ {x \in R|\,x > -1} \right\}\)

Biểu diễn trên trục số:

 

c) 0,2x < 0,6  ⇔ 5.0,2x < 5.0,6  ⇔ x < 3

Vậy tập nghiệm  \(S = \left\{ {x \in R|\,x < 3} \right\}\)

Biểu diễn trên trục số:

 

d) 4 +2x < 5  ⇔ 2x < 5 – 4  ⇔ \(x < \frac{1}{2}\)

Vậy tập nghiệm \(S = \left\{ {x \in R|\,x < \frac{1}{2}} \right\}\)

Biểu diễn trên trục số:

 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan