Bài 39 trang 53 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 17 phiếu

Giải bài 39 trang 53 SGK Toán 8 tập 2. Kiểm tra xem -2 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

Đề bài

Kiểm tra xem -2 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

a) -3x + 2 > -5;                                     b) 10 – 2x < 2;

c) x2 – 5 < 1;                                         d) |x| < 3;

e) |x| > 2;                                              f) x + 1 > 7 – 2x.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định nghĩa nghiệm của bất phương trình: Nghiệm của bất phương trình là giá tri của ẩn thay vào bất phương trình ta được một khẳng định đúng.

Lời giải chi tiết

a) Thay x = -2 vào bất phương trình: -3x + 2 > -5

-3 (-2) + 2 > -5   ⇔ 6 +2 > -5  ⇔ 8 > -5 (khẳng định đúng).

Vậy x = -2 là nghiệm của bất phương trình: -3x + 2 > -5

b) Thay x = -2 vào bất phương trình: 10 – 2x < 2 được

10 – 2(-2) < 2  ⇔ 10 + 4 < 2  ⇔ 14 < 2 (sai)

Vậy x = -2 không là nghiệm của bất phương trình: 10 – 2x < 2 .

c) Thay x = -2 vào bất phương trình x2 – 5 < 1 được

(-2)2 – 5 < 1  ⇔ 4 – 5 < 1  ⇔ -1 < 1  (đúng)

Vậy x = -2 là nghiệm của bất phương trình: x2 – 5 < 1

d) Thay x = -2 vào bất phương trình |x | < 2 được

|-2| < 3  ⇔ 2 < 3 (đúng)

Vậy x = -2 là nghiệm của bất phương trình: |x| < 3.

e) Thay x = -2 vào bất phương trình |x|  > 2 được

|-2| > 2  ⇔ 2 > 2 (sai)

Vậy x = -2 không là nghiệm của: |x| > 2.

f) Thay x = -2 vào bất phương trình x + 1 > 7 – 2x được

(-2) + 1 > 7 – 2(-2) ⇔ -1 > 11 (sai)

Vậy x = -2 không là nghiệm của bất phương trình: x + 1 > 7 – 2x

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu