Bài 28 trang 114 SGK Toán 8 tập 2


Thùng đựng của một máy

Đề bài

Thùng đựng của một máy cắt cỏ có dạng lăng trụ đứng tam giác (h.109). Hãy tính dung tích của thùng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức :

Thể tích: \( V= S.h\), trong đó \( S\) là diện tích đáy, \( h\) là chiều cao.

Đáy là tam giác vuông nên diện tích đáy :  \(S = \dfrac{1}{2}a.b\), trong đó \(a,\; b\) là độ dài hai cạnh góc vuông.

Lời giải chi tiết

Lăng trụ đứng tam giác có đáy là tam giác vuông nên diện tích đáy là :

\( S = \dfrac{1}{2}. 60.90 = 2700 (cm^2) \) 

Thể tích lăng trụ là:

\(V = S. h = 2700.70 = 189000 (cm^3) \) 

Vậy dung tích của thùng là \( 189000 (cm^3) \).


Bình chọn:
4.5 trên 77 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí