Bài 27 trang 113 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 30 phiếu

Giải bài 27 trang 113 SGK Toán 8 tập 2. Quan sát hình 47 rồi điền số thích hợp

Đề bài

Quan sát hình 108 rồi điền số thích hợp vào các ô bảng sau:

b(cm)

5

6

4

 

h(cm)

2

 

 

4

h1(cm)

8

5

 

10

Diện tích một đáy( \(cm^2\))

 

12

6

 

 Thể tích

 

 

12

50

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các công thức :

Thế tích: \( V= S.h_1\), trong đó \( S\) là diện tích đáy, \( h_1\) là chiều cao.

Diện tích đáy : \(S = \frac{1}{2}b.h\).

Lời giải chi tiết

Ta có : Diện tích đáy: \(S = \frac{1}{2}b.h\).

          Thể tích  \( V= S.h_1\)

+ Ở cột 2 : \(S = \frac{1}{2} b.h = \frac{1}{2}. 5.2 = 5\) 

                 \( V= S.h_1 = 5. 8 = 40\)

+ Ở cột 3 : \(S = \frac{1}{2}. b.h \Rightarrow h =\frac{2.S}{b} =\frac{2.12}{6}=  4\)

                 \( V= S.h_1 = 12. 5 = 60\)

+ Ở cột 4:  \(h = \frac{2.S}{b} = \frac{2.6}{4}=  3 \)

                  \(V = S.h_1 \Rightarrow h_1 =\frac{V}{S} =\frac{12}{6}=  2\)

+ Ở cột 5:  \(V = S.h_1 \Rightarrow  S=\frac{V}{h_1} =\frac{50}{10}= 5\)

 \(S =\frac{1}{2} b.h \Rightarrow b = \frac{2.S}{h} = \frac{2.5}{4} = 2,5\)

Vậy có kết quả sau khi điền vào bảng sau là:

b(cm)

5

6

4

2,5 

h(cm)

2

 4 

 3 

4

h1(cm)

8

5

 2 

10

Diện tích một đáy(\(cm^2\))

 5 

12

6

  5 

 thể tích

 40

60 

12

50

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu