Bài 27 trang 113 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 30 phiếu

Giải bài 27 trang 113 SGK Toán 8 tập 2. Quan sát hình 47 rồi điền số thích hợp

Đề bài

Quan sát hình 108 rồi điền số thích hợp vào các ô bảng sau:

b(cm)

5

6

4

 

h(cm)

2

 

 

4

h1(cm)

8

5

 

10

Diện tích một đáy( \(cm^2\))

 

12

6

 

 Thể tích

 

 

12

50

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các công thức :

Thế tích: \( V= S.h_1\), trong đó \( S\) là diện tích đáy, \( h_1\) là chiều cao.

Diện tích đáy : \(S = \frac{1}{2}b.h\).

Lời giải chi tiết

Ta có : Diện tích đáy: \(S = \frac{1}{2}b.h\).

          Thể tích  \( V= S.h_1\)

+ Ở cột 2 : \(S = \frac{1}{2} b.h = \frac{1}{2}. 5.2 = 5\) 

                 \( V= S.h_1 = 5. 8 = 40\)

+ Ở cột 3 : \(S = \frac{1}{2}. b.h \Rightarrow h =\frac{2.S}{b} =\frac{2.12}{6}=  4\)

                 \( V= S.h_1 = 12. 5 = 60\)

+ Ở cột 4:  \(h = \frac{2.S}{b} = \frac{2.6}{4}=  3 \)

                  \(V = S.h_1 \Rightarrow h_1 =\frac{V}{S} =\frac{12}{6}=  2\)

+ Ở cột 5:  \(V = S.h_1 \Rightarrow  S=\frac{V}{h_1} =\frac{50}{10}= 5\)

 \(S =\frac{1}{2} b.h \Rightarrow b = \frac{2.S}{h} = \frac{2.5}{4} = 2,5\)

Vậy có kết quả sau khi điền vào bảng sau là:

b(cm)

5

6

4

2,5 

h(cm)

2

 4 

 3 

4

h1(cm)

8

5

 2 

10

Diện tích một đáy(\(cm^2\))

 5 

12

6

  5 

 thể tích

 40

60 

12

50

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan