Bài 26 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Giải bài tập Một hình cầu có số đo diện tích (đơn vị m2) bằng số đo thể tích (đơn vị m3). Tính bán kính hình cầu, diện tích

Đề bài

Một hình cầu có số đo diện tích (đơn vị m2) bằng số đo thể tích (đơn vị m3). Tính bán kính hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính diện tích mặt cầu \(S = 4\pi {R^2}\) và thể tích khối cầu \(V = \dfrac{4}{3}\pi {R^3}\).

Lời giải chi tiết

Gọi bán kính hình cầu là R.

Vì hình cầu có số đo diện tích (đơn vị m2) bằng số đo thể tích (đơn vị m3) nên:

\(4\pi {R^2} = \dfrac{4}{3}\pi {R^3} \Leftrightarrow R = 3\,\,\left( {cm} \right)\)

Vậy diện tích mặt cầu là \(S = 4\pi {R^2} = 4\pi {.3^2} = 36\pi \,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

\(\Rightarrow V = 36\pi \,\,\left( {c{m^3}} \right)\).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí