Tiếng Anh lớp 8

Unit 15: Computers - Máy vi tính

Write - Viết - Unit 15 - Trang 142 sgk Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.1 trên 81 phiếu

1. Match the words with the numbers in the picture. 2. Look at the pictures and the words. Write the instructions on how to use the printer

WRITE.

1. Match the words with the numbers in the picture.

(Ghép các từ cho sẵn với các con số trong bức tranh.)

Hướng dẫn giải:

a) 6. paper input tray

b) 1. monitor screen

c) 4. power button

d) 2. icon

e) 3. output path

f) 5. paper

Tạm dịch:

paper input tray: khay nạp giấy

monitor screen: màn hình điều khiển

power button: nút nguồn

icon: biểu tượng

output path: đường dẫn đầu ra

paper: giấy

2. Look at the pictures and the words. Write the instructions on how to use the printer.

(Hãy nhìn tranh dùng từ cho sẵn để viết thành lời hướng dẫn về cách sử dụng máy in.)

Hướng dẫn giải:

Plug in the printer and turn the power on.

Remove the old paper and load the new paper in the paper input tray.

Wait for the power button to flash.

Have the pages appear on the screen.

Click the printer icon on the screen and wait for a few seconds.

The printed paper will get out from the output path in a minute.

Tạm dịch:

Cắm máy in và bật nguồn.

Lấy giấy cũ ra và nạp giấy mới vào khay nạp giấy.

Đợi nút nguồn nhấp nháy.

Có các trang xuất hiện trên màn hình.

Nhấp vào biểu tượng máy in trên màn hình và chờ một vài giây.

Giấy in sẽ ra khỏi đường dẫn đầu ra sau một phút.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Language focus - trang 144 - Unit 15 - Tiếng Anh 8 Language focus - trang 144 - Unit 15 - Tiếng Anh 8

Mẹ của Ba mới đi chợ về. Mẹ muốn bạn ấy làm một số việc nội trợ trong khi mẹ đi chợ.

Xem chi tiết
Listen - Nghe - Unit 15 - Trang 141 - Tiếng Anh 8 Listen - Nghe - Unit 15 - Trang 141 - Tiếng Anh 8

Copy the flow chart into your exercise book. Then listen and complete it

Xem chi tiết
Speak - Nói - Unit 15 - trang 139 - Tiếng Anh 8 Speak - Nói - Unit 15 - trang 139 - Tiếng Anh 8

Work with a partner. Look at the table and the pictures. Take tu s to express and respond to opinions about the activities in the pictures.

Xem chi tiết
Getting started - Unit 15 - trang 138 - Tiếng anh 8 Getting started - Unit 15 - trang 138 - Tiếng anh 8

Work with your partner. Make a list of how computers can help us. Hãy làm việc vói bạn bên cạnh liệt kê những việc máy vi tính có thể giúp chúng ta.

Xem chi tiết
Read - Unit 3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8

True or false? Check (✓) the boxes. Correct the false sentences. (Đúng hay sai? Em hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng và sửa câu sai lại cho đúng.)

Xem chi tiết
Write - Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 8 Write - Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 8

1. Read the description of Hoa’s room. 2. Now write a description of this kitchen.

Xem chi tiết
Language focus - Unit 3 trang 34 SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 3 trang 34 SGK Tiếng Anh 8

Look at the pictures. Complete the dialogue. Use must or have to and the verbs in the box. (Hãy nhìn tranh và hoàn thành hội thoại sau, sử dụng must hoặc have to và động từ cho trong khung.)

Xem chi tiết
Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8

Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each item (Hãy nhìn tranh. Hãy cùng bạn em nói về vị trí của mỗi đồ vật.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.