Getting started - Unit 2 trang 18 Tiếng Anh 8


Match each object with its name. a fax machine an address book a public telephone a mobile phone a telephone directory an answering machine

Đề bài

GETTING STARTED.

Match each object with its name. 

(Hãy nối vật với tên gọi của nó.)

a fax machine                        an address book                        

a public telephone                  a mobile phone

a telephone directory              an answering machine

Lời giải chi tiết

a) an answering machine

(máy tự động trả lời và ghi lại lời nhắn gửi)

b) a mobile phone

(điện thoại di động)

c) a fax machine

(máy (nhận gửi) fax)

d) a telephone directory

(danh bạ điện thoại)

e) a public telephone

(điện thoại công cộng)

f) an address book

(sổ ghi địa chỉ)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 111 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí