Tiếng Anh lớp 8 Unit 9: A first - Aid Course - Khoá học cấp cứu

Các trường hợp dùng \' will \'


Chúng ta dùng will trong các tình huống sau: Ngỏ ý sẵn lòng muốn giúp ai làm gì:

Chúng ta dùng will trong các tình huống sau:

*  Ngỏ ý sẵn lòng muốn giúp ai làm gì:

Ví dụ:

-    That bag looks heavy. I’ll help you with it.

Cái túi kia trông có vẻ nặng. Tôi sẽ giúp chị xách nó.

-     I need some money. - Don't worry! I'll lend you some.

Tôi cần ít tiền. Đừng lo. tôi sẽ cho bạn mượn một ít.

*  Hứa hẹn làm điều gi đó:

Ví dụ:

-    I promise I won't tell any what you said.

Mình hứa sẽ không nói cho ai biết điều bạn đã nói.

-    Thank you for lending me the money. I'll pay you back soon.

Cám ơn bạn đã cho mình mượn tiền. Mình sẽ trà lại bạn sớm.

*  Yêu cầu ai làm gì: (w ill you...?)

Vỉ dụ:

- Will you shut the door, please?

Bạn làm ơn đóng cửa lợi nhé?

- Will you please wait for me here?

Vui lòng đợi mình ờ đây nhé?

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài