Giải bài tập tiếng Anh 8, Tiếng anh 8 - Để học tốt tiếng Anh 8 Unit 9: A first - Aid Course - Khoá học cấp cứu

Các trường hợp dùng will - Usages of will


Chúng ta dùng will trong các tình huống sau: Ngỏ ý sẵn lòng muốn giúp ai làm gì:

Chúng ta dùng will trong các tình huống sau:

*  Ngỏ ý sẵn lòng muốn giúp ai làm gì:

Ví dụ:

-    That bag looks heavy. I’ll help you with it.

Cái túi kia trông có vẻ nặng. Tôi sẽ giúp chị xách nó.

-     I need some money. - Don't worry! I'll lend you some.

Tôi cần ít tiền. Đừng lo. tôi sẽ cho bạn mượn một ít.

*  Hứa hẹn làm điều gi đó:

Ví dụ:

-    I promise I won't tell any what you said.

Mình hứa sẽ không nói cho ai biết điều bạn đã nói.

-    Thank you for lending me the money. I'll pay you back soon.

Cám ơn bạn đã cho mình mượn tiền. Mình sẽ trà lại bạn sớm.

*  Yêu cầu ai làm gì: (w ill you...?)

Vỉ dụ:

- Will you shut the door, please?

Bạn làm ơn đóng cửa lợi nhé?

- Will you please wait for me here?

Vui lòng đợi mình ờ đây nhé?


Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.