Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai - Present simple as future

Bình chọn:
3.6 trên 13 phiếu

Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai khi nói về thời gian biểu, chương trình, lịch trình... (đối với các phương tiện vận chuyển công cộng, lịch chiếu phim.)

Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai - Present simple as future

*  Em hãy ôn lại cấu tạo và cách dùng của thì hiện tại đơn ờ bài 1.

*  Ở bài này, chúng ta học một cách dùng khác của thì hiện tại đơn:

Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai khi nói về thời gian biểu, chương trình, lịch trình... (đối với các phương tiện vận chuyển công cộng, lịch chiếu phim.)

Vi dụ:

-    The train E1 leaves Ha Noi at 23.00 and arrives in Hue at 10.18.

Tàu E1 rời Hà Nội lúc 23:00 và đến Huế lúc 10:18.

-    The football match starts at 5 p.m.

Trận bóng bắt đầu lúc 5 giờ chiều.

Các bài liên quan: - Unit 6: The young pioneers club - Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu