SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 6: The Young Pioneers Club - Câu lạc bộ Thiếu niên..

Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai - Present simple as future


Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai khi nói về thời gian biểu, chương trình, lịch trình... (đối với các phương tiện vận chuyển công cộng, lịch chiếu phim.)

Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai - Present simple as future

*  Em hãy ôn lại cấu tạo và cách dùng của thì hiện tại đơn ờ bài 1.

*  Ở bài này, chúng ta học một cách dùng khác của thì hiện tại đơn:

Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai khi nói về thời gian biểu, chương trình, lịch trình... (đối với các phương tiện vận chuyển công cộng, lịch chiếu phim.)

Vi dụ:

-    The train E1 leaves Ha Noi at 23.00 and arrives in Hue at 10.18.

Tàu E1 rời Hà Nội lúc 23:00 và đến Huế lúc 10:18.

-    The football match starts at 5 p.m.

Trận bóng bắt đầu lúc 5 giờ chiều.


Bình chọn:
3.5 trên 31 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.