Giải bài tập tiếng Anh 8, Tiếng anh 8 - Để học tốt tiếng Anh 8 Unit 6: The Young Pioneers Club - Câu lạc bộ Thiếu niên..

Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai - Present simple as future


Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai khi nói về thời gian biểu, chương trình, lịch trình... (đối với các phương tiện vận chuyển công cộng, lịch chiếu phim.)

Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai - Present simple as future

1. Cấu trúc thì hiện tại đơn:

- Khẳng định: Chủ ngữ số nhiều + động từ giữ nguyên 

                      Chủ ngữ số ít + động từ thêm -s/es

- Phủ định: Chủ ngữ số nhiều + dont + động từ giữ nguyên 

                  Chủ ngữ số ít + doesn't + động từ giữ nguyên 

- Câu hỏi: Do + Chủ ngữ số nhiều + động từ giữ nguyên?

                 Does + Chủ ngữ số nhiều + động từ giữ nguyên? 

2. Cách sử dụng:

Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai khi nói về thời gian biểu, chương trình, lịch trình... (đối với các phương tiện vận chuyển công cộng, lịch chiếu phim.)

Vi dụ:

- The train E1 leaves Ha Noi at 23.00 and arrives in Hue at 10.18.

(Tàu E1 rời Hà Nội lúc 23:00 và đến Huế lúc 10:18.)

- The football match starts at 5 p.m.

(Trận bóng bắt đầu lúc 5 giờ chiều.)


Bình chọn:
4 trên 48 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí