Giải bài tập tiếng Anh 8, Tiếng anh 8 - Để học tốt tiếng Anh 8 Unit 11: Travelling Around Viet Nam - Du lịch vòng quan..

Hiện tại và phân từ quá khứ được dùng như tính từ - Present and past participles


Trong tiếng Anh. có nhiều cặp tính từ tận cùng bằng -ing và -ed, hay còn gọi là phân từ hiện tại và phân từ quá khứ được dùng như tính từ.

Phân từ hiện tại và phân từ quá khứ được dùng như tính từ

* Trong tiếng Anh, có nhiều cặp tính từ tận cùng bằng -ing và -ed, hay còn gọi là phân từ hiện tại và phân từ quá khứ được dùng như tính từ.

Ví dụ: boringbored.

Nếu một vật hoặc một người gây ra ảnh hưởng đối với một vật hay một người khác thì phân từ hiện tại (V-ing) được sử dụng như là một tính từ. Nếu một vật hoặc một người chịu ảnh hường bởi một vật hoặc một người khác thì phân từ quá khứ (V-ed) được sử dụng như là một tính từ.

Ví dụ:

- Jane is bored because her job is boring. (Jane chán bởi vì công việc cùa có ấy nhàm chán.)

- Tom is interested in politics. (Tom quan tâm đến môn chính trị.)

- Tom finds politics interesting. (Tom thấy chính trị thật thú vị.)

- Is there anything exciting to watch? (Cỏ gì lí thủ để xem không?)

* Một số cặp tính từ tận cùng bằng -ing và -ed thường gặp:

interesting - interested: thích thú

exciting - excited: hào hứng

amusing - amused: hài hước

amazing - amazed: ngạc nhiên

astonishing astonished: kinh ngạc

surprising - surprised: bất ngờ

satisfying - satisfied: hài lòng

embarrassing -embarrassed: lúng túng

confusing - confused: bối rối

frightening - frightened: hoảng sợ

worrying - worried: lo lắng

* Lưu ý: Các tính từ tận cùng bằng -ing và -ed có chức năng như các tính từ khác. Chúng có thể bổ nghĩa cho danh từ, bổ nghĩa cho đại từ bất định, v.v...


Bình chọn:
4.1 trên 27 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí