Speak - Unit 1 trang 11 SGK Tiếng Anh 8


Read the dialogue

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

SPEAK.

Bài 1

Task 1. Read the dialogue. 

(Hãy đọc bài hội thoại.)

Hoa: This person is short and thin.

         She has long blond hair.

Lan: Is this Mary?

Hoa: Yes.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Hoa: Người này thấp và gầy. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng.

Lan: Là Mary phải không?

Hoa: Đúng vậy.

Câu 2

Task 2. Now take turns to make similar dialogues. Use the adjectives in the table.

(Bây giờ em hãy lần lượt xây dựng các hội thoại tương tự. Sử dụng các tính từ trong bảng dưới đây.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

ngoại hình

 

tóc

cao

thấp

béo

 

mảnh mai

gầy

 

dài

ngắn

 

thẳng

xoăn

hói

đen

vàng

nâu

 

Lời giải chi tiết:

a)

A: This person is tall and thin. He has short black hair.

B: Is this Van?

A: Yes.

b)

A: This person is short and fat. He is bald.

B: Is this Mr. Lai?

A: Yes.

c)

A: This person is tall and slim. She has long dark hair.

B: Is this Miss Lien?

A: Yes.

d)

A: This person is tall and slim. She has curly blond hair.

B: Is this Ann?

A: Yes.

e)

A: This person is tall and thin. He has short dark hair.

B: Is this Mr. Khoi?

A: Yes.

f)

A: This person is tall and slim. She has long fair hair.

B: Is this Mary?

A: Yes.

Tạm dịch:
a)

A: Người này cao và gầy. Cậu ấy có mái tóc đen và ngắn.

B: Đây có phải là Văn không?

A: Đúng vậy.

b)

A: Người này rất thấp và mập. Ông ấy hói.

B: Đây có phải là ông Lai không?

A: Đúng vậy.

c)

A: Người này cao và mảnh mai. Cô ấy có mái tóc đen và dài.

B: Đây có phải là cô Liên không?

A: Đúng vậy.

d) 

A: Người này cao và mảnh mai. Cô ấy có mái tóc vàng và xoăn.

B: Đây có phải là cô Ann không?

A: Đúng vậy.

e)

A: Người này cao và gầy. Anh ta có mái tóc đen ngắn.

B: Đây có phải là ông Khôi không?

A: Đúng vậy.

f)

A: Người này cao và mảnh mai. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng.

B: Đây có phải Mary không?

A: Đúng vậy.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 182 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí