Read - Unit 4 trang 41 SGK Tiếng Anh 8


Once a poor fanner had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

READ.

The Lost Shoe

Once a poor farmer had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter, Stout Nut. Unfortunately, the new wife was very cruel to Little Pea. Little Pea had to do chores all day. This made Little Pea’s father very upset. He soon died of a broken heart.

Summer came and went. In the fall, the village held its harvest festival. That year, everyone was excited as the prince wanted to choose his wife from the village. Stout Nut’s mother made new clothes for her, but poor Little Pea had none.

However, before the festival started, a fairy appeared and magically changed Little Pea’s rags into beautiful clothes.

As Little Pea ran to the festival, she dropped one of her shoes and lost it. When the prince found the shoe, he decided to marry the girl who owned it. Of course the shoe fitted Little Pea. and the prince immediately fell in love with her.

Bài 1

Task 1. Complete the sentences with words from the story.

(Hãy hoàn thành các câu sau bằng các từ trong câu chuyện.)

a) Little Pea’s father was a ________.

b) Little Pea’s mother________ when she was young.

c) Little Pea________ to do the housework all day after her father got married________ .

d) The prince wanted to________ a girl from Little Pea’s village.

e) Stout Nut’s mother did not make ________   ________ for Little Pea.

f) The prince found Little Pea’s________ shoe.

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

Chiếc giày bị đánh rơi

Ngày xưa có một người nông dân nghèo có một cô con gái tên là Little Pea. Sau khi vợ qua đời, người nông dân lấy vợ khác. Người vợ mới của ông có một cô con gái tên là Stout Nut. Bà vợ mới đối xử với Little Pea rất độc ác. Suốt ngày, Little Pea phải làm công việc nhà. Việc này khiến cho cha của Little Pea rất buồn phiền. Ít lâu sau ông đã qua đời vì quá đau lòng.

Mùa hè đến rồi đi. Vào mùa thu, làng mở lễ hội tạ mùa. Năm đó người người đều rất nô nức bởi vì hoàng tử muốn kén vợ ở làng này. Mẹ của Stout Nut may nhiều áo quần mới cho cô. Nhưng bà ta không đoái hoài gì đến Little Pea đáng thương.

Thế nhưng, trước khi lễ hội bắt đầu, một bà tiên hiện ra và dùng phép thuật biến áo quần rách tà tơi của Little Pea thành áo quần đẹp.

Khi Little Pea đến lễ hội, cô đánh rơi mội chiếc giày. Khi hoàng tử nhìn thấy chiếc giày, chàng quyết cưới cho được cô gái chủ nhân của chiếc giày về làm vợ. Dĩ nhiên chiếc giày vừa khít chân Little Pea và thế là hoàng từ đem lòng yêu cô ngay.

Lời giải chi tiết:

a. Little Pea’s father was a farmer.

(Cha của Little Pea là một người nông dân.)

b Little Pea's mother died when he was young.

(Mẹ của Little Pea qua đời khi cô còn bé.)

c. Little Pea had to do the housework all day after her father got married again.

(Little Pea phải làm việc nhà cả ngày sau khi cha cô tái hôn.)

d. The prince wanted to marry/ choose a girl from Little Pea’s village.

(Hoàng tử muốn kết hôn với một cô gái từ làng của Little Pea.)

e. Stout Nut’s mother did not make new clothes for Little Pea.

(Mẹ của Stout Nut không may quần áo mới cho Little Pea.)

f. The prince found Little Pea's lost shoe.

(Hoàng tử tìm thấy chiếc giày bị mất của Little Pea.)

Bài 2

Task 2. Answer the questions. Write the answers in your exercise book.

(Hỏi và trả lời câu hỏi. Em hãy viết câu trả lời vào vở bài tập của em.)

a) Who was Little Pea?

(Little Pea là ai?)

b) What did Stout Nut’s mother make Little Pea do all day?

(Mẹ của Stout Nut đã bắt Little Pea làm gì cả ngày?)

c) How did Little Pea get her new clothes?

(Làm thế nào mà Little Pea có được quần áo mới?)

d) Who did the prince decide to marry?

(Hoàng tử quyết định lấy ai?)

e) Is this a true story? How do you know?

(Đây có phải là một câu chuyện có thật không? Làm sao bạn biết?)

Lời giải chi tiết:

a. Little Pea was a poor farmer's daughter.

(Little Pea là con gái của một người nông dân nghèo.)

b. Stout Nut’s mother made Little Pea do the chores all day.

(Mẹ của Stout Nut bắt Little Pea làm việc nhà cả ngày.)

c. A fairy magically changed her rags into beautiful clothes.

(Một nàng tiên đã biến quần áo rách tả tơi của cô ấy thành quần áo đẹp.)

d. The prince decided to marry the girl who owned the shoe.

(Hoàng tử quyết định kết hôn với cô gái chủ nhân của chiếc giày.)

e. No, this isn't a true story. This is a folktale.

(Không, đây không phải là một câu chuyện có thật. Đây là một câu chuyện cổ tích dân gian.)


Bình chọn:
4.6 trên 325 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí