Tiếng Anh lớp 8

Unit 14: Wonders Of The World - Kì quan của thế giới

Listen - Nghe - Unit 14 - Trang 133 - Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.4 trên 114 phiếu

There are four mistakes in this advertisement. Listen to the tape. Correct the mistakes and copy the paragraph into your exercise book.

LISTEN.

Click tại đây để nghe:

There are four mistakes in this advertisement. Listen to the tape. Correct the mistakes and copy the paragraph into your exercise book.

(Có 4 lỗi trong bài quảng cáo này. Em hãy nghe băng và sửa lại những lỗi đó cho đúng rồi chép vào vỡ bài tập.)

Audio script:

Mr. Robinson:   I think this place sounds all right.

Mrs. Robinson: You mean the one in far north Queensland?

Mr. Robinson:   Yes, it sounds perfect. The Coconut Palm Hotel is right on the beach according to the advertisement. Imagine getting up in the morning and looking at the Pacific Ocean.

Mrs. Robinson: It must be near a rainforest because the hotel offers guided tours. I hope there won't be a lot of mosquitoes.

Mr. Robinson:   I don't think there will be because it'll be dry when we go.

Mrs. Robinson: The Great Barrier Reef Marine Park is a World Heritage Site, isn't it?

Mr. Robinson:   That's right.

Mrs. Robinson: OK. Let's find out how much it costs. What's the phone number?

Mr. Robinson:   077-6924-3927.

Mrs. Robinson: 6924 3927.

Bài dịch:

Ông Robinson: Tôi nghĩ nơi này có vẻ ổn.

Bà Robinson:   Ý ông là địa điểm ở miền bắc Queensland?

Ông Robinson: Ừ, nghe có vẻ hoàn hảo. Theo tin quảng cáo thì khách sạn Coconut Palm nằm ngay trên bãi biển. Hãy tưởng tượng thức dậy vào buổi sáng và ngắm nhìn Thái Bình Dương.

Bà Robinson:   Nó chắc phải ở gần một khu rừng nhiệt đới vì khách sạn cung cấp các tour du lịch có hướng dẫn viên. Tôi hy vọng sẽ không có nhiều muỗi.

Ông Robinson: Tôi không nghĩ rằng sẽ có muỗi bởi vì thời tiết sẽ khô ráo khi chúng ta đến.

Bà Robinson:   Công Viên Biển Great Barrier Reef là một di sản thế giới, phải không?

Ông Robinson: Đúng vậy.

Bà Robinson:   Được rồi. Hãy tìm hiểu xem chi phí hết bao nhiêu. Số điện thoại là gì?

Ông Robinson: 077-6924-3927.

Bà Robinson:   6924 3927.

Hướng dẫn giải:

Do you want a quiet, relaxing vacation?

Look no further than beautiful far north Queensland. Stay right on the beach at the Coconut Palm Hotel. Take guided tours through the rainforest, swim in the crystal-clear water of the Coral Sea and snorkel amongst the coral of the Great Barrier Reef Marine Park Would Heritage Site.

Call (077) 6924 3927 for more information.

Tạm dịch:

Bạn có muốn một kỳ nghỉ yên tĩnh, thư giãn không?

Hãy nhìn vào hơn phía bắc tuyệt đẹp của Queensland. Ở ngay trên bãi biển tại Coconut Palm Hotel. Tham quan các tour du lịch có hướng dẫn viên qua khu rừng mưa nhiệt đới, bơi trong làn nước trong như pha lê của Biển San Hô và lặn với ống thở giữa những rặng san hô của Công Viên Biển Great Barrier Reef - một Di sản Thế giới.

Hãy gọi (077) 6924 3927 để biết thêm thông tin.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Read - Đọc - Unit 14 - Trang 134 - Tiếng Anh 8 Read - Đọc - Unit 14 - Trang 134 - Tiếng Anh 8

Centuries ago in Ancient Greece, a man by the name of Antipater of Sidon compiled a list of what he thought were the seven wonders of the world. The seven included the Hanging Gardens of Babylon in present-day Iraq, the Statue of Zeus in Greece, and the Pyramid of Cheops in Egypt. The pyramid is the only wonder you can still see today.

Xem chi tiết
Write - Viết - Unit 14 - Trang 135 - Tiếng Anh 8 Write - Viết - Unit 14 - Trang 135 - Tiếng Anh 8

Complete the letter Tim sent to Hoa about his trip to the Grand Canyon. Insert the letters of the missing sentences.

Xem chi tiết
Language focus - trang 137 - Unit 14 - Tiếng Anh 8 Language focus - trang 137 - Unit 14 - Tiếng Anh 8

Passive forms Indirect questions with if and whether Question words before to - infinitives verb + to - infinitive

Xem chi tiết
Speak - Nói - Unit 14 - trang 132 - Tiếng Anh 8 Speak - Nói - Unit 14 - trang 132 - Tiếng Anh 8

Think of 10 famous places. You may use the names of places listed in the box or you can use your 0>vn ideas. Write a Yes/No question about each place. Ask and answer the questions with a partner.

Xem chi tiết
Write - Unit 6 trang 58 SGK Tiếng Anh 8 Write - Unit 6 trang 58 SGK Tiếng Anh 8

Read the passage and complete the letter.

Xem chi tiết
Language focus - Unit 6 trang 60 SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 6 trang 60 SGK Tiếng Anh 8

Work with a partner. Ask and answer questions about Y&Y Spring activity program.

Xem chi tiết
Speak - Unit 7 trang 64 SGK Tiếng Anh 8 Speak - Unit 7 trang 64 SGK Tiếng Anh 8

Practice the dialogue with a partner.

Xem chi tiết
Read - Unit 7 trang 67 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 7 trang 67 SGK Tiếng Anh 8

1. True or false? Check (✓) the boxes. Then correct the false sentences and write them in your exercise book.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.