Tiếng Anh lớp 8

Unit 1: My Friends - Bạn của tôi

Listen and Read - Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.4 trên 184 phiếu

Practice the dialogue with a partner.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

LISTEN AND READ.

Hoa: Hello, Lan.

Lan: Hi, Hoa. You seem happy.

Hoa: I am. I received a letter from my friend Nien today.

Lan: Do I know her?

Hoa: I don’t think so. She was my next-door neiahbor in Hue.

Lan: What does she look like?

Hoa: Oh. She’s beautiful. Here is her photograph.

Lan: What a lovely smile! Was she your classmate?

Hoa: Oh, no. She wasn’t old enough to be in my class.

Lan: How old is she?

Hoa: Twelve. She’s going to visit me. She’ll be here at Christmas. Would you like to meet her?

Lan: I’d love to.

Dịch bài:

Hoa: Chào Lan.

Lan: Chào Hoa. Bạn có vui vẻ không?

Hoa: Đủng thế. Hôm nay mình nhận được thư của Niên, bạn mình.

Lan: Mình có biết cô ấy không nhỉ?

Hoa: Mình không nghĩ là bạn biết cô ây. Cô ấy là hàng xóm của mình ờ Huế.

Lan: Cô ẩy trông như thế nào?

Hoa: Oh! Cô ấy rất xinh. Ảnh cô ấy đây này.

Lan: Cô ấy cười đẹp quá. Cô ấy là bạn học của bạn à?

Hoa: Ồ không. Cô ấy chưa đủ tuổi đề theo học cùng lớp vói mình.

Lan: Cô ấy bao nhiêu tuổi vậy?

Hoa: 12 tuồi. Cô ấy sắp đến thăm mình. Cô ẩy sẽ ờ đây vào lễ Giáng Sinh. Bạn có muốn gặp cô ấy không?

Lan: Có chứ.

Task 1.  Practice the dialogue with a partner

(Luyện tập hội thoại theo cặp.)

Bài 2

Task 2.  Answer the following questions

(Trả lời các câu hỏi sau.)

a)   Where does Nien live?

Đáp án: She (= Nien) lives in Hue.

Tạm dịch: Niên sống ở đâu?

-> Cô ấy (= Niên) sống ở Huế.

b)   Does Lan know Nien?

Đáp án: No. She (= Lan) doesn't know her (Nien).

Tạm dịch: Lan có biết Niên không?

-> Không. Cô ấy (= Lan) không biết Niên.

c)   Which sentence tells you that Hoa is older than Nien?

Đáp án: “She wasn't old enough to be in my class.”

Tạm dịch:  Câu nào cho bạn biết rằng Hoa lớn tuổi hơn Niên?

-> "Cô ấy không đủ tuổi để học lớp của tôi."

d)   When is Nien going to visit Hoa?

Đáp án: She is going to visit Hoa at Christmas.

Tạm dịch: Khi nào Niên sẽ đi thăm Hoa?

-> Cô ấy sẽ đến thăm Hoa vào dịp Giáng sinh. 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay