Tiếng Anh lớp 8

Unit 13: Festivals - Lễ hội

Listen - Nghe - Unit 13 - Trang 124 - Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.3 trên 120 phiếu

1. Listen to the conversation and fill in the gaps. 2. Hoàn thành thông tin sau.

LISTEN.

1. Listen to the conversation and fill in the gaps.

(Hãy nghe cuộc nói chuyện rồi điền vào chỗ trống.)

Click tại đây để nghe:

 


The Robinson family are making preparations for Tet.

a. Mrs. Robinson wants_________ to go to the____________ .

b) Mrs. Robinson wants some marigolds because they are ________ at Tet.

c) Mrs. Robinson wants Liz to buy a packet of ___________ .

d) Mrs. Robinson is asking Mrs. Nga how­ to __________ spring rolls.

Hướng dẫn giải:

Gia đình Robinson đang chuẩn bị cho Tết.

a) Bà Robinson nhờ ông Robinson đi chợ hoa.

b) Bà Robinson muốn mua một ít hoa cúc vạn thọ vì chúng là loài hoa truyền thống vào dịp Tết.

c) Bà Robinson nhờ Liz mua một gói hạt dưa hấu khô.

d) Bà Robinson đang hỏi bà Nga cách làm chả giò.

Audio script:

Mrs. Robinson:  John, I want you to go to the flower market for me, please.

Mr. Robinson:   What do I have to buy?

Mrs. Robinson: Some peach blossoms and a bunch of flowers.

Mr. Robinson:  What sort of flowers?

Mrs. Robinson: Marigolds, because they are traditional at Tet.

Mr. Robinson:   Anything else?

Mrs. Robinson: No, but I need Liz to do a few things.

Liz:                   What was that, Mom?

Mrs. Robinson: Are you busy?

Liz:                   No. Do you need something?

Mrs. Robinson: Yes. Go to the market and pick up some candy and one packet of dried watermelon seeds, please.

Liz:                   Okay. What are you going to do?

Mrs. Robinson: I'm going to Mrs. Nga's. She's going to show me how to make sticky rice balls.

Dịch bài:

Bà Robinson:      John, anh đi chợ hoa giúp em với.

Ông Robinson:    Anh phải mua gì?

Bà Robinson:      Mua cho em một ít hoa đào và một bó hoa.

Ông Robinson:    Mua loại hoa nào?

Bà Robinson:      Cúc vạn thọ, vì chúng là loài hoa truyền thống vào dịp Tết.

Ông Robinson:    Còn gì nữa không?

Bà Robinson:      Không, nhưng mẹ cần Liz giúp mẹ làm vài việc.

Liz:                     Cái gì vậy mẹ?

Cô Robinson:      Con có bận gì không?

Liz:                     Không ạ. Mẹ có cần gì không ạ?

Bà Robinson:      Có đây. Đi chợ và mua giúp mẹ một ít kẹo và một gói hạt dưa hấu khô nhé.

Liz:                     Vâng ạ. Mẹ sẽ làm gì hả mẹ?

Bà Robinson:     Mẹ sẽ đi gặp cô Nga. Cô ấy sẽ chỉ cho mẹ cách làm nem cuốn.

2. Complete the notes.

(Hoàn thành thông tin sau.)

Hướng dẫn giải:

 

Things to do

Mr. Robinson:

go to the flower market and buy some peach blossoms and a bunch of marigolds.

Liz:

buy a packet of dired watermelon seeds.

Mrs. Robinson:

ask Mrs. Nga how to make spring rolls.

Tạm dịch:

 

Những việc cần làm

Ông Robinson:

đi chợ hoa và mua một ít hoa đào một bó cúc vạn thọ.

Liz:

mua một gói hạt dưa hấu khô.

Bà Robinson:

hỏi bà Nga cách làm nem cuốn.


Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Write - Viết - Unit 13 - Trang 126 - Tiếng Anh 8 Write - Viết - Unit 13 - Trang 126 - Tiếng Anh 8

2. Viết một bản báo cáo tương tự về một lễ hội em mới tham gia. Những câu trả lời của những câu hỏi dưới đây sẽ giúp em.

Xem chi tiết
Language focus - trang 128 - Unit 13 - Tiếng Anh 8 Language focus - trang 128 - Unit 13 - Tiếng Anh 8

Passive form: be + past participle Compound words: rice-cooking, fire-making, etc. Reported speech

Xem chi tiết
Read - Đọc - Unit 13 - Trang 124 - Tiếng Anh 8 Read - Đọc - Unit 13 - Trang 124 - Tiếng Anh 8

Christmas is an important festival in many countries around the world. The Christmas Tree One Christmas Eve in the early 1500s, some people decorated a tree and put it in the market place in the Latvian city of Riga. This custom spread throughout Europe,

Xem chi tiết
Speak - Nói - Unit 13 - trang 123 - Tiếng Anh 8 Speak - Nói - Unit 13 - trang 123 - Tiếng Anh 8

Work with a partner. Mrs. Quyen is talking to Lan about their preparations for Tet. Put their sentences in the correct order. Start like this:

Xem chi tiết
“Do you mind if I..?/ Would you mind if I...?/ Would you mind + V-ing?” - Tiếng Anh 8 “Do you mind if I..?/ Would you mind if I...?/ Would you mind + V-ing?” - Tiếng Anh 8

“Do you mind if I..?/ Would you mind if I...?/ Would you mind + V-ing?” * Chúng ta dùng cấu trúc: Do you mind if I + V (simple present)...? Would you mind if I + V (simple past)...? để xin phép khi chúng ta muốn làm việc gì một cách lịch sự. cấu trúc này có nghĩa là: “Tôi (làm gì có được không?/Nếu tôi (làm gì) có phiền anh (chị/ bạn không? ” Nếu không cảm thấy phiền, chúng ta có thể nói: - Please do. (Bạn cứ làm đi.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay