Listen - Unit 13 trang 124 SGK Tiếng Anh 8


1. Listen to the conversation and fill in the gaps. 2. Hoàn thành thông tin sau.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LISTEN.

Bài 1

1. Listen to the conversation and fill in the gaps.

(Hãy nghe cuộc nói chuyện rồi điền vào chỗ trống.)


The Robinson family are making preparations for Tet.

a. Mrs. Robinson wants_________ to go to the____________ .

b) Mrs. Robinson wants some marigolds because they are ________ at Tet.

c) Mrs. Robinson wants Liz to buy a packet of ___________ .

d) Mrs. Robinson is asking Mrs. Nga how­ to __________ spring rolls.

Phương pháp giải:

Audio script:

Mrs. Robinson:  John, I want you to go to the flower market for me, please.

Mr. Robinson:   What do I have to buy?

Mrs. Robinson: Some peach blossoms and a bunch of flowers.

Mr. Robinson:  What sort of flowers?

Mrs. Robinson: Marigolds, because they are traditional at Tet.

Mr. Robinson:   Anything else?

Mrs. Robinson: No, but I need Liz to do a few things.

Liz: What was that, Mom?

Mrs. Robinson: Are you busy?

Liz: No. Do you need something?

Mrs. Robinson: Yes. Go to the market and pick up some candy and one packet of dried watermelon seeds, please.

Liz: Okay. What are you going to do?

Mrs. Robinson: I'm going to Mrs. Nga's house. She's going to show me how to make sticky rice balls.

Dịch bài hội thoại:

Bà Robinson: John, anh đi chợ hoa giúp em với.

Ông Robinson: Anh cần mua gì?

Bà Robinson: Mua cho em một ít hoa đào và một bó hoa.

Ông Robinson: Mua loại hoa nào?

Bà Robinson: Cúc vạn thọ, vì chúng là loài hoa truyền thống vào dịp Tết.

Ông Robinson: Còn gì nữa không?

Bà Robinson: Không, nhưng mẹ cần Liz giúp mẹ làm vài việc.

Liz: Mẹ cần con giúp gì ạ?

Cô Robinson: Con có bận gì không?

Liz: Không ạ. Mẹ có cần gì không ạ?

Bà Robinson: Có đây. Đi chợ và mua giúp mẹ một ít kẹo và một gói hạt dưa nhé.

Liz: Vâng ạ. Mẹ sẽ làm gì hả mẹ?

Bà Robinson: Mẹ sẽ đi gặp cô Nga. Cô ấy sẽ chỉ cho mẹ cách làm nem cuốn.

Lời giải chi tiết:

a. Mrs. Robinson wants Mr. Robinson to go to the flower market.

b) Mrs. Robinson wants some marigolds because they are traditional at Tet.

c) Mrs. Robinson wants Liz to buy a packet of dried watermelon seeds.

d) Mrs. Robinson is asking Mrs. Nga how­ to make spring rolls.

Tạm dịch:

Gia đình Robinson đang chuẩn bị cho Tết.

a) Bà Robinson nhờ ông Robinson đi chợ hoa.

b) Bà Robinson muốn mua một ít hoa cúc vạn thọ vì chúng là loài hoa truyền thống vào dịp Tết.

c) Bà Robinson nhờ Liz mua một gói hạt dưa hấu khô.

d) Bà Robinson đang hỏi bà Nga cách làm chả giò.

Bài 2

2. Complete the notes.

(Hoàn thành thông tin sau.)

Lời giải chi tiết:

 

 

Things to do

Mr. Robinson:

go to the flower market and buy some peach blossoms and a bunch of marigolds.

Liz:

buy a packet of dired watermelon seeds.

Mrs. Robinson:

ask Mrs. Nga how to make spring rolls.

Tạm dịch:

 

Những việc cần làm

Ông Robinson:

đi chợ hoa và mua một ít hoa đào một bó cúc vạn thọ.

Liz:

mua một gói hạt dưa hấu khô.

Bà Robinson:

hỏi bà Nga cách làm nem cuốn.


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 135 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí