Tiếng Anh lớp 8

Unit 12: A Vacation Abroad - Kì nghỉ ở nước ngoài

Thì quá khứ tiếp diễn - Past progressive - Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.1 trên 22 phiếu

+ Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả một hành động đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong quả khứ.

* Cấu tạo:

was/ were + V-ing

Cách dùng:

+ Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả một hành động đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong quả khứ.

Vi dụ:

-    This time last year I was living in Brazil.

Vào thời gian này năm ngoái tôi đang sống ở Bra-xin.

-    What were you doing at 8 o’clock last night?

-> I was watching TV at that time.

Cậu đang làm gì lúc 8 giờ tối qua?- Lúc ấy mình đang xem truyền hình.

+ Thì quá khứ tiếp diễn còn diễn tả một hành động đang diễn ra tại một thời điếm cụ thể trong quá khứ thì có một hành động khác xảy đến hoặc làm gián đoạn.

Ví dụ:

-    When Tom arrived, we were having dinner.

Khi Tom đến chúng tôi đang ăn cơm tối.

-    While I was having a bath, the telephone rang.

Tôi đang tắm thì điện thoại reo.

-    I was walking down the street when it began to rain yesterday afternoon. Chiều hôm qua trong lúc tôi đang đi dạo phổ thì trời đổ mưa.

+ Thì quá khứ tiếp diễn còn diễn tả hai hành động song song cùng diễn ra một lúc tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ.

Ví dụ:

-     While I was studying my lesson, my younger sister was practising her

piano lesson.

Trong khi tôi học bài thì em gái tôi tập đàn piano.

—My father was reading a newspaper while my mother was listening to music.

Trong khi cha ngồi đọc báo thì mẹ tôi nghe nhạc.

Các bài liên quan:

Getting started - Unit 12 - trang 111 - Tiếng anh 8 Getting started - Unit 12 - trang 111 - Tiếng anh 8

1. Match the names of the countries in the box with appropriate pictures / flags Ex: a. The United States of America

Xem chi tiết
Listen and read - Nghe và đọc - Unit 12 - trang 112 - Tiếng Anh 8 Listen and read - Nghe và đọc - Unit 12 - trang 112 - Tiếng Anh 8

Mrs. Smith: Hello. Mrs. Quyen: Sandra, it’s Quyen. I’m calling from Ha Noi. Mrs. Smith: Hello. Quyen. This is a nice surprise! Mrs. Quyen: Thanh and I are coming to San Francisco on Monday.

Xem chi tiết
Speak - Nói - Unit 12 - trang 113 - Tiếng Anh 8 Speak - Nói - Unit 12 - trang 113 - Tiếng Anh 8

Work in pairs. Complete your itinerary. Use the brochures and flight information. A: Where shall we stay? B: The Revere Hotel is expensive but it has a gym. A: What time should we leave Los Angeles? B: There’s a daily flight at 10 am. Would that be OK?

Xem chi tiết
Listen - Nghe - Unit 12 - Trang 115 - Tiếng Anh 8 Listen - Nghe - Unit 12 - Trang 115 - Tiếng Anh 8

LISTEN. Listen to the weather reports. Then fill in the blanks in the table with the information you hear. The words in the boxes may help you.

Xem chi tiết
Language focus - Unit 4 trang 44 SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 4 trang 44 SGK Tiếng Anh 8

1. Write the past simple form of each verb. (Em hãy viết hình thức của thì quá khứ đơn cho mỗi động từ.

Xem chi tiết
Read - Unit 4 trang 41 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 4 trang 41 SGK Tiếng Anh 8

Once a poor fanner had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter.

Xem chi tiết
Read - Unit 5 trang 49 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 5 trang 49 SGK Tiếng Anh 8

True or false? Check (✓) the boxes.

Xem chi tiết
Write - Unit 4 trang 15 SGK Tiếng Anh 8 Write - Unit 4 trang 15 SGK Tiếng Anh 8

Complete the story. Use the verbs in the box. (Hãy hoàn thành câu chuyện sau, dùng động từ cho trong khung.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.