Getting started - Unit 11 - trang 98 - Tiếng anh 8

Bình chọn:
4.3 trên 68 phiếu

Work with two classmates. Match the places of interest in Viet Nam with their names

GETTING STARTED.

Work with two classmates. Match the places of interest in Viet Nam with their names.

(Hãy làm việc vói 2 bạn cùng lớp và ghép các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam với tên của nó.)

1.The Temple of Literature        2. Ngo Mon (Gate)

3. Ha Long Bay                        4. Nha Rong Harbor

Hướng dẫn giải:

a. Ngo Mon Gate                            b. Nha Rong Harbor

c. The Temple Literature                 d. Ha Long Bay

Tạm dịch:

a. Cổng Ngọ Môn

b. Bến Nhà Rồng

c. Văn miếu Quốc tử giám

d. Vịnh Hạ Long

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Unit 11: Travelling around Viet Nam - Du lịch vòng quanh Việt Nam

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu