Listen - Unit 16 trang 151 SGK Tiếng Anh 8


Listen and fill in the gaps in these sentences. Nghe và điền vào chỗ trống trong những câu sau đây:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LISTEN.

Bài 1

1. Listen and fill in the gaps in these sentences.

(Nghe và điền vào chỗ trống trong những câu sau đây.)


a)  Papermaking is a (1)_______ process.

b)  The procedure is almost the (2) _____ as it was (3) ________ years ago.

c) The pulp vat is on the (4)________ of the machine.

d)  The papermaking machine has a lot of (5)_______ .

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

a) Papermaking is a (1) simple process.

b) The procedure is almost the (2) same as it was (3) 200 years ago.

c) The pulp vat is on the (4) left of the machine.

d) The papermaking machine has a lot of (5) rollers

Tạm dịch:

a) Làm giấy là một quá trình đơn giản.

b) Quá trình gần giống như cách đây 200 năm.

c) Thùng giấy ở phía bên trái của máy.

d) Máy sản xuất giấy có rất nhiều con lăn.

Audio script:

Paper making is a simple process. The procedure is almost the same as it was 200 years ago. Look closely at this picture of an old paper making machine on the left of the pulp vat. Paper pulp was placed in the vat and mixed with a lot of water. The water was then drained and the pulp fibers were poured out of the vat and onto a conveyor belt took them under the rollers. There were quite a lot of rollers as you can see. These rollers smoothed the fibers and pressed them dry. The finished paper was then put on a roll at the end. You can see the roll of paper at the far right of the picture.

Tạm dịch bài nghe:

Làm giấy là một quá trình đơn giản. Quá trình này gần giống như cách đây 200 năm. Quan sát kỹ bức ảnh của chiếc máy làm giấy cũ ở bên trái thùng đựng bột giấy. Bột giấy được đặt trong thùng và trộn với nhiều nước. Nước sau đó đã được rút ra và các sợi bột giấy được đổ ra khỏi thùng và trên một băng tải đưa chúng xuống dưới các con lăn. Có khá nhiều con lăn như bạn có thể thấy. Những con lăn này làm nhẵn sợi và ép chúng khô. Giấy đã làm xong thành sau đó được đưa cuốn thành một cuộn ở cuối. Bạn có thể thấy cuộn giấy ở phía xa bên phải của bức ảnh.

Bài 2

2. Listen again. Put the sentences into the correct order.

(Nghe lại lần nữa và xếp những câu sau đây theo đúng thứ tự.)

a)  The water was drained.

b)  The paper was put on a roll.

c)  Paper pulp was placed in the vat.

d)  Paper pulp was mixed with water.

e)  The pulp fibers were poured out.

f)  The fibers were smoothed and pressed dry.

g)  The pulp was conveyed under the rollers.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

c) Paper pulp was placed in the vat.

d) Paper pulp was mixed with water.

a) The pulp fibers were poured out.

g) The pulp was conveyed under the rollers.

f) The fibers were smoothed and pressed dry.

b) The paper was put on a roll.

Tạm dịch:

c) Bột giấy được để trong thùng.

d) Bột giấy được trộn với nước.

a) Các sợi bột giấy được đổ ra ngoài.

g) Bột giấy được chuyển vào dưới con lăn.

f) Các sợi được làm nhẵn và ép khô.

b) Giấy được cuốn thành một cuộn.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.3 trên 23 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí