Cách sử dụng 'used to-infinitive'


used to-infinitive” có nghĩa là "trước đây thường/ đã từng " được dùng để diễn tả một sự việc thường xảy ra trong quá khứ nhưng bây giờ không còn nữa.

1. Cấu trúc: used to + V (nguyên thể)

dùng để diễn tả vmột sự việc thường xảy ra trong quá khứ nhưng bây giờ không còn nữa.

2. Các thể:

Khẳng định

Phủ định

Nghi vấn

S + used to + V

S + didn't use to + V

Did + S + use to + V?

3.  Ví dụ:

- Nam used to travel a lot, but now he doesn't.

(Nam đã từng hay đi lại nhiều, nhưng bây giờ thì anh ấy không đi nữa.)

-  We used to live in a small village but now we live in the city.

(Trước đây chúng tôi sống ở một ngôi làng nhỏ nhưng bây giờ chúng tôi sổng ở thành phổ.)

- Did you use to eat a lot of sweets when you were a child?

(Hồi còn bé hạn có thường hay ăn nhiều kẹo không?)


Bình chọn:
4.3 trên 35 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí