Tiếng Anh lớp 8

Unit 8: Country Life And City Life - Đời sống ở nông th..

Getting started - Unit 8 trang 72 SGK Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.3 trên 48 phiếu

Work with a partner. Make a list of the differences between the countryside and the city. The words in the box may help you.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

GETTING STARTED.

Task 1: Work with a partner. Make a list of the differences between the countryside and the city. The words in the box may help you.

(Em hãy cùng với bạn em đưa ra sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị. Những từ trong khung có thể giúp em.)

noisy                      fresh air                      friendly

tall buildings           kinds of goods           fresh foods

beautiful views       entertainments           traffic jam

Hướng dẫn giải:

City Countryside

noisy

tall buildings

kinds of goods

kinds of people

modern

pollution 

entertainments  

traffic jam

dangerous

quiet/ peaceful

small houses/ cottages

fresh foods

friendly

beautiful views  

fresh air

lack of entertainment forms

easy travel

safe

Tạm dịch:

City Countryside

ồn ào

những toà nhà cao tầng

nhiều loại hàng hóa

nhiều loại người

hiện đại

ô nhiễm

giải trí phong phú

tắc nghẽn giao thông 

nguy hiểm

yên bình

ngôi nhà nhỏ

thực phẩm tươi

thân thiện

khung cảnh đẹp

không khí trong lành

thiếu hình thức giải trí

du lịch dễ dàng

an toàn


Loigiaihay.com


Các bài liên quan:

Listen and read - Unit 8 trang 72 SGK Tiếng Anh 8 Listen and read - Unit 8 trang 72 SGK Tiếng Anh 8

Hoa: Hi, Na. Have you been away? Na: Yes. I went to the countryside for the weekend. Hoa: Where did you go?

Xem chi tiết
Speak - Unit 8 trang 73 SGK Tiếng Anh 8 Speak - Unit 8 trang 73 SGK Tiếng Anh 8

Work with a partner. Look at the two pictures and talk about the changes of the town. The word prompts in the box may help you.

Xem chi tiết
Listen - Unit 8 trang 74 SGK Tiếng Anh 8 Listen - Unit 8 trang 74 SGK Tiếng Anh 8

Lan: Hello. Aunt Hang: Hello. Is (1) Lan? Lan: Yes. Who is (2) ? Aunt Hang: (3) Aunt Hang. How are you?

Xem chi tiết
Read - Unit 8 trang 75 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 8 trang 75 SGK Tiếng Anh 8

Many people from rural areas are leaving behind their traditional way of life and moving to the city. They believe that well-paying jobs are plentiful in the city.

Xem chi tiết
Read - Unit 3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8

True or false? Check (✓) the boxes. Correct the false sentences. (Đúng hay sai? Em hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng và sửa câu sai lại cho đúng.)

Xem chi tiết
Write - Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 8 Write - Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 8

1. Read the description of Hoa’s room. 2. Now write a description of this kitchen.

Xem chi tiết
Language focus - Unit 3 trang 34 SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 3 trang 34 SGK Tiếng Anh 8

Look at the pictures. Complete the dialogue. Use must or have to and the verbs in the box. (Hãy nhìn tranh và hoàn thành hội thoại sau, sử dụng must hoặc have to và động từ cho trong khung.)

Xem chi tiết
Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8

Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each item (Hãy nhìn tranh. Hãy cùng bạn em nói về vị trí của mỗi đồ vật.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.