Getting started - Unit 16 trang 147 SGK Tiếng Anh 8


Đề bài

Match these stages in the development of paper with the correct pictures.

(Hãy ghép các giai đoạn phát triển của giấy đúng với những bức tranh sau.)

A. Five thousand years ago, the Egyptians wrote on a plant called papyrus.

B. A Chinese official made paper from wood pulp in the year 105.

C. The Japanese learned how to make paper in the seventh century.

D. In 768, Arabs learned about papermaking from Chinese prisoners.

E. The first papermaking machine was invented in the late 1700s by a Frenchman.

Lời giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

A - b

B - c

C - e

D - a

E - d

Tạm dịch:

A. Năm ngàn năm trước, người Ai Cập đã viết trên một loài thực vật tên là giấy cói.

B. Người Trung Quốc chính thức làm giấy từ bột giấy gỗ vào năm 105.

C. Người Nhật học được cách làm giấy vào thế kỷ thứ bảy.

D. Vào năm 768, người Ả Rập học làm giấy từ các tù nhân Trung Quốc.

E. Máy làm giấy đầu tiên được phát minh vào cuối những năm 1700 bởi một người Pháp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.