Giải bài tập tiếng Anh 8, Tiếng anh 8 - Để học tốt tiếng Anh 8 Unit 6: The Young Pioneers Club - Câu lạc bộ Thiếu niên..

Speak - Unit 6 trang 55 SGK Tiếng Anh 8


Look at the phrases in the boxes. Then practice the dialogues with a partner.

Đề bài

SPEAK.

Look at the phrases in the boxes. Then practice the dialogues with a partner. 

(Hãy xem các cụm từ cho trong khung rồi luyện hội thoại với bạn em.)

Asking for favors

Responding to favors

Can/Could you help me, please?

Could you do me a favor?

I need a favor.

Can/Could you...?

Certainly/ Of course/ Sure.

No problem.

What can I do for you?

How can I help you?

I'm sorry. I'm really busy.

Offering assistance

Responding to assistance

May I help you?

Do you need any help?

Let me help you.

Yes/No. Thank you.

Yes. That’s very kind of you.

No. Thank you. I’m fine.

a.

Mrs. Ngoc: Could you do me a favor, please?

Hoa: Sure. What can I do for you?

Mrs. Ngoc: Can you help me carry my bags? I’ve hurt my arm.

Hoa: Certainly. I’ll help you.

Mrs. Ngoc: Thank you very much. That’s very kind of you.

b.

Receptionist: May I help you?

Tourist: Yes. Can you show me the way to the nearest bank?

Receptionist: Sure. Turn right when you get out of the hotel.

Turn left at the first corner. It’s on your right.

Tourist: Thank you very much.

 

Now use the appropriate phrases in the box to make similar dialogues about some of the following situations with a partner.

(Bây giờ em hãy sử dụng các cụm từ thích hợp trong khung để làm những hội thoại tương tự về một vài tình huống sau đây với bạn em.)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tạm dịch: 

Yêu cầu người khác giúp đỡ

Trả lời lại lời yêu cầu

Bạn có thể vui lòng giúp tôi được không?

Bạn có thể giúp tôi được không?

Tôi cần giúp đỡ.

Bạn có thể ... ?

Chắc chắn rồi.

Không thành vấn đề.

Tôi có thể làm gì cho bạn?

Tôi có thể giúp bạn như thế nào?

Tôi xin lỗi. Tôi thật sự rất bận. 

Đề nghị giúp đỡ người khác

Đáp lại lời đề nghị

Tôi có thể giúp bạn không?

Bạn có cần giúp đỡ không?

Hãy để tôi giúp bạn.

Có/ Không. Cảm ơn.

Có. Bạn thật tốt.

Không. Cảm ơn. Tôi khỏe.

a.

Cô Ngọc: Cháu có thể giúp cô không?

Hoa: Chắc chắn rồi ạ. Cháu có thể làm gì cho cô ạ?

Cô Ngọc: Cháu có thể giúp cô xách cái túi này không? Cánh tay của cô bị đau.

Hoa: Chắc chắn rồi ạ. Cháu sẽ giúp cô.

Cô Ngọc: Cảm ơn cháu rất nhiều. Cháu thật tốt bụng.

b.

Nhân viên tiếp tân: Tôi có thể giúp gì cho bạn không?

Khách du lịch: Có. Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến ngân hàng gần nhất không?

Nhân viên tiếp tân: Được chứ. Bạn rẽ phải khi ra khỏi khách sạn.

Rẽ trái ở góc đầu tiên. Ngân hàng ở phía bên phải.

Khách du lịch: Cảm ơn bạn rất nhiều.

Lời giải chi tiết

1.

Tourist: Could you do me a favor?

You: Sure. What can I do for you?

Tourist: I lost my money. Could you show me the way to the nearest police station?

You: Certainly. Turn right out of the station. Turn right again at the first corner. Go straight ahead until you see the police station on your right.

Tourist: Thank you very much.

You: You’re welcome.

2.

You: May I help you?

Neighbor: Yes. My leg broke. Can you help me to tidy the yard, please?

You: Of course. Now, let me help you.

Neighbor: Thank you. That's very kind of you.

3.

Your friend: Can you help me, please?

You: How can I help you?

Your friend: My bike has a flat tire. Can you help me to fix it?

You: Certainly. I’ll help you.

Your friend: Thanks a lot.

4.

You: Do you need any help?

Your aunt: I need some vegetables, but I'm busy cooking meals now. Can you go to the market and buy some for me?

You: No problem. What do you need?

Your aunt: Thank you. That's very kind of you. I need some carrots, some salads and...

Tạm dịch:

1.

Khách du lịch: Em có thể giúp chị không?

Bạn: Chắc chắn rồi ạ. Em có thể làm gì cho chị ạ?

Khách du lịch: Chị bị mất tiền. Em có thể chỉ cho chị đường đến đồn cảnh sát gần nhất không?

Bạn: Chắc chắn rồi ạ. Chị rẽ phải khi ra khỏi ga. Rẽ phải một lần nữa ở góc đầu tiên. Đi thẳng về phía trước cho đến khi chị nhìn thấy đồn cảnh sát bên phải của chị.

Khách du lịch: Cảm ơn em rất nhiều.

Bạn: Không có gì ạ.

2.

Bạn: Cháu có thể giúp gì không ạ?

Bác hàng xóm: Ừ. Chân bác bị gãy. Cháu có thể giúp bác dọn dẹp sân được không?

Bạn: Tất nhiên rồi ạ. Bây giờ, hãy để cháu giúp bác.

Bác hàng xóm: Cảm ơn cháu. Cháu thật tốt bụng.

3.

Bạn của bạn: Bạn ơi giúp mình với?

Bạn: Mình có thể làm gì cho bạn?

Bạn của bạn: Xe đạp của mình bị thủng lốp. Bạn có thể giúp mình sửa nó không?

Bạn: Chắc chắn rồi. Mình sẽ giúp bạn.

Bạn của bạn: Cảm ơn rất nhiều.

4.

Bạn: Dì có cần cháu giúp không ạ?

Dì của bạn: Dì cần một số loại rau, nhưng bây giờ dì đang bận nấu ăn. Cháu có thể đi chợ và mua giúp dì một ít rau không?

Bạn: Được ạ. Dì cần gì ạ?

Dì của bạn: Cảm ơn cháu. Cháu thật tốt bụng. Dì cần cà rốt, salad và ...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 144 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí