Getting started - Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh 8


Describe these groups of friends and their favorite activities. (Hãy mô tả các nhóm bạn và các hoạt động mà họ yêu thích.)

Đề bài

Describe these groups of friends and their favorite activities. 

(Mô tả các nhóm bạn và các hoạt động mà họ yêu thích.)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động trong các bức tranh.

Công thức thì hiện tại tiếp diễn dạng khẳng định:

Chủ ngữ số nhiều + are + V-ing

Lời giải chi tiết

a) The boys are playing football/ soccer.

(Các bạn nam đang chơi bóng đá.)

b) The girls are studying.

(Các bạn nữ đang học.)

c) The boys are playing chess.

(Các bạn nam đang chơi cờ.)

d) The girls are playing volleyball.

(Các bạn nữ đang chơi bóng chuyền.)


Bình chọn:
4.6 trên 81 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí