Listen and read - Nghe và đọc - Unit 15 -trang 138 - Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.5 trên 74 phiếu

Nam: Dad. the printer isn’t working. Mr Nhat: It is new. There shouldn’t be anything wrong with it. Have you tu ed it on yet?

LISTEN AND READ.

Click tại đây để nghe:

 


Nam:      Dad, the printer isn’t working.

Mr Nhat: It is new. There shouldn’t be anything wrong with it. Have you turned it on yet?

Nam:      Yes, I have already done it.

Mr Nhat: Have you connected it properly?

Nam:      Oh, Dad. I know how to connect a printer.

Mr Nhat: Has the plug come out of the socket?

Nam:      No, it’s OK.

Mr Nhat: I have no idea what the problem is. This manual isn’t very helpful.

Nam:      Can you call the store vou bought it from?

Mr Nhat: I can, but I bought it in Ho Chi Minh City. I don’t know what they can do. However, it’s under guarantee so the company should do something with it.

Nam:      Let’s phone them now.

Dịch bài:

Nam:        Bố ơi, máy in hỏng rồi.

Ông Nhật: Máy mới mà. Không thể trục trặc được. Con đã bật máy lên chưa?

Nam:        Dạ con bật rồi ạ.

Ông Nhật: Con nối máy có đúng không?

Nam:        Ôi bố, con biết nổi máy mà.

Ông Nhật: Có phải phích cắm bị rút ra khỏi ổ cắm không?

Nam:        Không, nó vẫn ở ổ cắm bố ạ.

Ông Nhật: Thế thì bố không biết nó bị gì nữa. Quyển sách hướng dẫn này chẳng có ích gì cho lắm.

Nam:        Bố có thể gọi điện cho cừa hàng bổ đã mua nó được không?

Ông Nhật: Được thôi, nhưng bố mua nó ờ Thành phố Hồ Chí Minh mà. Bố không biết họ có thể làm được gì nữa. Nhưng máy in đang còn trong thời gian bảo hành vì thế mà công ty phải có trách nhiệm chứ.

Nam:        Bây giờ bố con mình gọi điện cho họ đi.

1. Practice the dialogue with a partner.

(Thực hành hội thoại với bạn em.)

2. Fact or opinion? Check (√) the boxes.

(Sự thật hay ý kiến? Đánh dấu (√) vào ô sự thật hay ý kiến.)

 

 

Fact

Opinion

a. The printer isn’t working.

 

b. There shouldn't be anything wrong with it.

 

 

c. I know how to connect a printer.

 

 

d. The manual isn’t very helpful.

 

 

e. I bought it in Ho Chi Minh City.

 

 

f. I don't know what they can do.

 

 

 
Hướng dẫn giải:

 

Fact

Opinion

a. The printer isn’t working.

 

b. There shouldn't be anything wrong with it.

 

c. I know how to connect a printer.

 

d. The manual isn’t very helpful.

 

e. I bought it in Ho Chi Minh City.

 

f. I don't know what they can do.

 

Tạm dịch:

 

Sự thật

Ý kiến

a. Máy in không hoạt động.

 

b. Đáng lẽ là không có vấn đề gì với nó cả.

 

c. Con biết cách kết nối máy in.

 

d. Sách hướng dẫn sử dụng không hữu ích.

 

e. Bố đã mua nó ở thành phố Hồ Chí Minh.

 

f. Bố không biết họ có thể làm gì.

 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Unit 15: Computers - Máy vi tính

Getting started - Unit 15 - trang 138 - Tiếng anh 8 Getting started - Unit 15 - trang 138 - Tiếng anh 8

Work with your partner. Make a list of how computers can help us. Hãy làm việc vói bạn bên cạnh liệt kê những việc máy vi tính có thể giúp chúng ta.

Xem chi tiết
Speak - Nói - Unit 15 - trang 139 - Tiếng Anh 8 Speak - Nói - Unit 15 - trang 139 - Tiếng Anh 8

Work with a partner. Look at the table and the pictures. Take tu s to express and respond to opinions about the activities in the pictures.

Xem chi tiết
Listen - Nghe - Unit 15 - Trang 141 - Tiếng Anh 8 Listen - Nghe - Unit 15 - Trang 141 - Tiếng Anh 8

Copy the flow chart into your exercise book. Then listen and complete it

Xem chi tiết
Write - Viết - Unit 15 - Trang 142 sgk Tiếng Anh 8 Write - Viết - Unit 15 - Trang 142 sgk Tiếng Anh 8

1. Match the words with the numbers in the picture. 2. Look at the pictures and the words. Write the instructions on how to use the printer

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh 8 Listen and Read - Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh 8

Hello, Lan. Hi, Hoa. You seem happy. I am. I received a letter from my friend Nien today.

Xem chi tiết
Language focus - Unit 1 trang 16  SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 1 trang 16 SGK Tiếng Anh 8

4. Complete the dialogues. Use (not) adjective + enough. (Hoàn thành hội thoại, dùng (not) adjective + enough.)

Xem chi tiết
Read - Unit 1 trang 13 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 1 trang 13 SGK Tiếng Anh 8

I am lucky enough to have a lot of friends. Of all my friends, Bao, Khai. and Song are the ones I spend most of my time with. Each of us, however, has a different character.

Xem chi tiết
Listen - Unit 1 trang 12 SGK Tiếng Anh 8 Listen - Unit 1 trang 12 SGK Tiếng Anh 8

Listen and complete the conversations. Use the expressions in the box. How do you do Nice to meet you It’s a pleasure to meet you I’d like you to meet come and meet

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.