Getting started - Unit 12 - trang 111 - Tiếng anh 8

Bình chọn:
4.3 trên 74 phiếu

1. Match the names of the countries in the box with appropriate pictures / flags Ex: a. The United States of America

GETTING STARTED.

 
Work with a partner.

(Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh em.)

1. Match the names of the countries in the box with appropriate pictures / flags.
(Hãy ghép tên các nước trong khung với tranh hoặc cờ thích hợp.)

Ex: a. The United States of America

Hướng dẫn giải:

a. The United States of America                  b. Austrailia

c. Thailand                                                 d. Britain

e. Canada                                                   f. Japan

Tạm dịch:

a. The United States of America: Hoa Kỳ              

b. Austrailia: Úc

c. Thailand: Thái Lan                                          

d. Britain: Anh

e. Canada: Ca-na-da                                            

f. Japan: Nhật Bản

2. Tell your partner which country you would like to visit and why?

(Hãy nói với bạn bên cạnh em thích đi thăm nước nào. Tại sao?)

Example:
 
A: Which country do you want to visit?

B: I'd like to visit Australia.

A: Why?

B: Because Australian people are friendly.

Hướng dẫn giải:

1)

A: Which country do you want to visit?

B: I'd like to visit Britain.

A: Why?

B: Because I love MU club and I want to visit Manchester City.

2)

A: Which country do you want to visit?

B: I'd like to visit The United States of America.

A: Why?

B: Because I want to see the White House/ the Statue of Liberty.

Tạm dịch: 

Ví dụ:

A: Bạn muốn ghé thăm quốc gia nào?

B: Mình muốn đến nước Úc.

A: Tại sao?

B: Bởi vì người Úc rất thân thiện.

1)

A: Bạn muốn ghé thăm quốc gia nào?

B: Mình muốn đến nước Anh.

A: Tại sao?

B: Bởi vì mình yêu câu lạc bộ MU và tôi muốn ghé thăm thành phố Manchester.

2)

A: Bạn muốn ghé thăm quốc gia nào?

B: Mình muốn đến thăm Hoa Kỳ.

A: Tại sao?

B: Bởi vì mình muốn nhìn thấy Nhà Trắng / Tượng Nữ thần Tự do.


Loigiaihay.com


>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan