Giải bài tập tiếng Anh 8, Tiếng anh 8 - Để học tốt tiếng Anh 8 Unit 14: Wonders Of The World - Kì quan của thế giới

Listen and read - Unit 14 trang 131 SGK Tiếng Anh 8


1. Practice the dialogue with two classmates. 2. Hoàn thành bài tóm tắt sau, sử dụng từ trong bài hội thoại trên.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LISTEN AND READ.

Hoa: Im bored. Let's play a game.

Nhi: What shall we play?

Nga: We can play 20 Questions.

Nhi: What's that? I don't know how to playit

Nga: It's a guessing game. I think of a famous person or place. Then you have to ask me questions to find out who or what it.

Hoa: It sounds very easy. How does it work?

Nga: I can only answer 'yes' or 'no', and you can only ask 20 questions.

Hoa: What happens if we can't guess the correct answer?

Nga: I win.

Hoa: All right. You go first, Nga.

Nga: OK. You might know this place. I'll give you a clue. It isn't in Viet Nam.

Hoa: Is it in Asia?

Nga: No.

Nhi: Is it in America?

Nga: Yes.

Nhi: Is it in New York?

Nga: Yes.

Hoa: I know. It's the Golden Gate Bridge!

Nga: No. The Golden Gate Bridge isn't in New York! It's in San Francisco.

Nhi: I think the answer is the Statue of Liberty.

Nga: You're right, Nhi.

Bài 1

1.  Practice the dialogue with two classmates. 

(Luyện tập hội thoại với hai bạn cùng lớp.)

Lời giải chi tiết:

Dịch bài:

Hoa: Mình đang chán đây. Chơi trò gì đi.

Nhi: Chơi gì bây giờ?

Nga: Chúng mình có thể chơi trò "Hai mươi câu hỏi”.

Nhi: Trò chơi gì thế? Mình không biết chơi.

Nga: Đó là trò chơi giải đố. Minh nghĩ về một người hay một địa danh nào đó sau đó bạn phải đặt câu hỏi cho mình để đoán xem đó là gì.

Hoa: Nghe có vẻ cũng dễ. Chơi như thế nào?

Nga: Mình chỉ trả lời “có” hay "không”, còn bạn chỉ đặt 20 câu hỏi thôi nhé.

Hoa: Điều gì xảy ra nếu chúng mình không trà lời đúng.

Nga: Thì mình thắng.

Hoa: Thôi được. Bạn trước nhé Nga?

Nga: Được. Bạn có thể biết nơi này. Mình sẽ gợi ý cho bạn. Nó không ở Việt Nam.

Hoa: Nó ở châu Á phải không?

Nga: Không.

Nhi: Nó ở Mỹ à?

Nga: Đúng vậy.

Nhi: Có phài nó ở New York không?

Nga: Đúng thế.

Nhi: Mình biết rồi. Cầu Cổng Vàng chứ gì?

Nga: Không, cầu Golden Gate không ở New York. Nó ở San Francisco.

Nhi: Mình nghĩ câu trả lời là tượng Nữ Thần Tự Do.                                  ,

Nga: Bạn đúng rồi Nhi.

Bài 2

2. Complete the summary. Use words from the dialogue.

(Hoàn thành bài tóm tắt sau, sử dụng từ trong bài hội thoại trên.)

Hoa, Nga and her cousin Nhi were bored, so Nga suggested that they play a (1)_____ called 20 Questions. She explained the rules and then the girls started to play. Nga thought of a (2)___ and she gave the others a (3)__ , by saying that it wasn't in (4)____ . Nhi found out the place was in (5)___ . Hoa thought it was the (6)___ Gate Bridge, but that is in San Francisco. Nhi was (7)____ when she said it (8)____ the Statue of Liberty.

Lời giải chi tiết:

Hoa, Nga and her cousin Nhi were bored, so Nga suggested that they play a (1) game called 20 Questions. She explained the rules and then the girls started to play. Nga thought of a (2) place and she gave the others a (3) clue by saying that it wasn't in (4) Viet Nam. Nhi found out the place was in (5) America. Hoa thought it was the (6) Golden Gate Bridge, but that is in San Francisco. Nhi was (7) right when she said it (8) was the Statue of Liberty.

Tạm dịch:

Hoa, Nga và em họ của cô ấy, Nhi thấy chán, vì vậy Nga đề nghị họ chơi một trò chơi gọi là "20 câu hỏi". Cô ấy giải thích các quy tắc và sau đó các cô gái bắt đầu chơi. Nga nghĩ đến một nơi và cô ấy cho những người khác một gợi ý bằng cách nói rằng nó không phải ở Việt Nam. Nhi phát hiện ra là nó ở Mỹ. Hoa nghĩ đó là Cầu Cổng Vàng, nhưng nó lại là ở San Francisco. Nhi đã đúng khi cô ấy nói đó là Tượng Nữ thần Tự do.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 146 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.