Tiếng Anh lớp 8

Unit 14: Wonders Of The World - Kì quan của thế giới

Listen and read - Nghe và đọc - Unit 14 - trang 131 - Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.4 trên 123 phiếu

1. Practice the dialogue with two classmates. 2. Hoàn thành bài tóm tắt sau, sử dụng từ trong bài hội thoại trên.

LISTEN AND READ.

Click tại đây để nghe:


  

Dịch bài:

Hoa: Mình đang chán đây. Chơi trò gì đi.

Nhi: Chơi gì bây giờ?

Nga: Chúng mình có thể chơi trò "Hai mươi câu hỏi”.

Nhi: Trò chơi gì thế? Mình không biết chơi.

Nga: Đó là trò chơi giải đố. Minh nghĩ về một người hay một địa danh nào đó sau đó bạn phải đặt câu hỏi cho mình để đoán xem đó là gì.

Hoa: Nghe có vẻ cũng dễ. Chơi như thế nào?

Nga: Mình chỉ trả lời “có” hay "không”, còn bạn chỉ đặt 20 câu hỏi thôi nhé.

Hoa: Điều gì xảy ra nếu chúng mình không trà lời đúng.

Nga: Thì mình thắng.

Hoa: Thôi được. Bạn trước nhé Nga?

Nga: Được. Bạn có thể biết nơi này. Mình sẽ gợi ý cho bạn. Nó không ở Việt Nam.

Hoa: Nó ở châu Á phải không?

Nga: Không.

Nhi: Nó ở Mỹ à?

Nga: Đúng vậy.

Nhi: Có phài nó ở New York không?

Nga: Đúng thế.

Nhi: Mình biết rồi. Cầu Cổng Vàng chứ gì?

Nga: Không, cầu Golden Gate không ở New York. Nó ở San Francisco.

Nhi: Mình nghĩ câu trả lời là tượng Nữ Thần Tự Do.                                  ,

Nga: Bạn đúng rồi Nhi.

1.  Practice the dialogue with two classmates. 

(Luyện tập hội thoại với hai bạn cùng lớp.)

2. Complete the summary. Use words from the dialogue.

(Hoàn thành bài tóm tắt sau, sử dụng từ trong bài hội thoại trên.)

Hoa, Nga and her cousin Nhi were bored, so Nga suggested that they play a (1)_____ called 20 Questions. She explained the rules and then the girls started to play. Nga thought of a (2)___ and she gave the others a (3)__ , by saying that it wasn't in (4)____ . Nhi found out the place was in (5)___ . Hoa thought it was the (6)___ Gate Bridge, but that is in San Francisco. Nhi was (7)____ when she said it (8)____ the Statue of Liberty.

Hướng dẫn giải:

Hoa, Nga and her cousin Nhi were bored, so Nga suggested that they play a (1) game called 20 Questions. She explained the rules and then the girls started to play. Nga thought of a (2) place and she gave the others a (3) clue by saying that it wasn't in (4) Viet Nam. Nhi found out the place was in (5) America. Hoa thought it was the (6) Golden Gate Bridge, but that is in San Francisco. Nhi was (7) right when she said it (8) was the Statue of Liberty.

Tạm dịch:

Hoa, Nga và em họ của cô ấy, Nhi thấy chán, vì vậy Nga đề nghị họ chơi một trò chơi gọi là "20 câu hỏi". Cô ấy giải thích các quy tắc và sau đó các cô gái bắt đầu chơi. Nga nghĩ đến một nơi và cô ấy cho những người khác một gợi ý bằng cách nói rằng nó không phải ở Việt Nam. Nhi phát hiện ra là nó ở Mỹ. Hoa nghĩ đó là Cầu Cổng Vàng, nhưng nó lại là ở San Francisco. Nhi đã đúng khi cô ấy nói đó là Tượng Nữ thần Tự do.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Getting started - Unit 14 - trang 131 - Tiếng anh 8 Getting started - Unit 14 - trang 131 - Tiếng anh 8

Match the names of these famous world landmarks to the correct pictures.

Xem chi tiết
Speak - Nói - Unit 14 - trang 132 - Tiếng Anh 8 Speak - Nói - Unit 14 - trang 132 - Tiếng Anh 8

Think of 10 famous places. You may use the names of places listed in the box or you can use your 0>vn ideas. Write a Yes/No question about each place. Ask and answer the questions with a partner.

Xem chi tiết
Listen - Nghe - Unit 14 - Trang 133 - Tiếng Anh 8 Listen - Nghe - Unit 14 - Trang 133 - Tiếng Anh 8

There are four mistakes in this advertisement. Listen to the tape. Correct the mistakes and copy the paragraph into your exercise book.

Xem chi tiết
Read - Đọc - Unit 14 - Trang 134 - Tiếng Anh 8 Read - Đọc - Unit 14 - Trang 134 - Tiếng Anh 8

Centuries ago in Ancient Greece, a man by the name of Antipater of Sidon compiled a list of what he thought were the seven wonders of the world. The seven included the Hanging Gardens of Babylon in present-day Iraq, the Statue of Zeus in Greece, and the Pyramid of Cheops in Egypt. The pyramid is the only wonder you can still see today.

Xem chi tiết
Write - Unit 6 trang 58 SGK Tiếng Anh 8 Write - Unit 6 trang 58 SGK Tiếng Anh 8

Read the passage and complete the letter.

Xem chi tiết
Read - Unit 6 trang 57 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 6 trang 57 SGK Tiếng Anh 8

1. Fill in the missing information. 2. Answer. Then write the answers in your exercise book.

Xem chi tiết
Language focus - Unit 6 trang 60 SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 6 trang 60 SGK Tiếng Anh 8

Work with a partner. Ask and answer questions about Y&Y Spring activity program.

Xem chi tiết
Listen - Unit 6 trang 56 SGK Tiếng Anh 8 Listen - Unit 6 trang 56 SGK Tiếng Anh 8

Fill in the missing words. (Điền vào chỗ trống thông tin còn thiếu.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.