Tiếng Anh lớp 8

Unit 12: A Vacation Abroad - Kì nghỉ ở nước ngoài

Thì hiện tại tiếp diễn với always - Present continuous with always - Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.5 trên 24 phiếu

Chúng ta dùng thì hiện tại tiếp diễn với always khi phàn nàn, hoặc biểu lộ sự bực mình hay tức giận. Những từ cùng nghĩa như: forever, constantly cũng được dùng trong những trường hợp này.

Chúng ta dùng thì hiện tại tiếp diễn với always khi phàn nàn, hoặc biểu lộ sự bực mình hay tức giận. Những từ cùng nghĩa như: forever, constantly cũng được dùng trong những trường hợp này.

Vỉ dụ :

-    Mary is always leaving her dirty socks on the floor for me to pick up!

Mary luôn vứt tất bẩn bừa bãi trên sàn nhà đế tôi phái đi nhặt.

- I am always/forerver/constantly picking up Mary's dirtv socks!

Lúc nào tôi cũng phải đi nhặt tất bẩn của Mary.

Các bài liên quan:

Thì quá khứ tiếp diễn - Past progressive - Tiếng Anh 8 Thì quá khứ tiếp diễn - Past progressive - Tiếng Anh 8

+ Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả một hành động đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong quả khứ.

Xem chi tiết
Getting started - Unit 12 - trang 111 - Tiếng anh 8 Getting started - Unit 12 - trang 111 - Tiếng anh 8

1. Match the names of the countries in the box with appropriate pictures / flags Ex: a. The United States of America

Xem chi tiết
Listen and read - Nghe và đọc - Unit 12 - trang 112 - Tiếng Anh 8 Listen and read - Nghe và đọc - Unit 12 - trang 112 - Tiếng Anh 8

Mrs. Smith: Hello. Mrs. Quyen: Sandra, it’s Quyen. I’m calling from Ha Noi. Mrs. Smith: Hello. Quyen. This is a nice surprise! Mrs. Quyen: Thanh and I are coming to San Francisco on Monday.

Xem chi tiết
Speak - Nói - Unit 12 - trang 113 - Tiếng Anh 8 Speak - Nói - Unit 12 - trang 113 - Tiếng Anh 8

Work in pairs. Complete your itinerary. Use the brochures and flight information. A: Where shall we stay? B: The Revere Hotel is expensive but it has a gym. A: What time should we leave Los Angeles? B: There’s a daily flight at 10 am. Would that be OK?

Xem chi tiết
“Do you mind if I..?/ Would you mind if I...?/ Would you mind + V-ing?” - Tiếng Anh 8 “Do you mind if I..?/ Would you mind if I...?/ Would you mind + V-ing?” - Tiếng Anh 8

“Do you mind if I..?/ Would you mind if I...?/ Would you mind + V-ing?” * Chúng ta dùng cấu trúc: Do you mind if I + V (simple present)...? Would you mind if I + V (simple past)...? để xin phép khi chúng ta muốn làm việc gì một cách lịch sự. cấu trúc này có nghĩa là: “Tôi (làm gì có được không?/Nếu tôi (làm gì) có phiền anh (chị/ bạn không? ” Nếu không cảm thấy phiền, chúng ta có thể nói: - Please do. (Bạn cứ làm đi.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay