SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 16: Inventions - Các phát minh

Speak - Nói - Unit 16 - trang 148 - Tiếng Anh 8


Work with a partner. Student A looks at the table next page. Student B looks at the table at the end of this unit (page 156). Ask and answer questions to fill in the missing information in your tables.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

SPEAK.

Bài 1

1. Work with a partner. Student A looks at the table next page. Student B looks at the table at the end of this unit (page 156). Ask and answer questions to fill in the missing information in your tables.

(Hãy làm việc với bạn bên cạnh. Học sinh A nhìn bảng ở trang sau. Học sinh B nhìn bảng ở cuối bài học này (trang 156). Hãy hỏi và trả lời để điền những thông tin còn thiếu vào bảng của em.)

- When was the facsimile invented?
- It was invented in 1043.
- Who was it invented by?
- By Alexander Bain.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

A: When was the bicycle invented?

B: It was invented in 1816.

A: Who was it invented by?

B: By Frederick Koenig.

A: What was his nationality?

B: He was German.

A: When was the color television invented?

B: It was invented in 1950.

A: Who was it invented by?

B: By Peter Carl Goldmark.

A: What was his nationally?

B: He was American.

Tạm dịch:

A: Xe đạp được phát minh khi nào?

B: Nó được phát minh vào năm 1816.

A: Nó được đã được phát minh bởi ai?

B: Frederick Koenig.

A: Quốc tịch của ông ấy là gì?

B: Ông ấy là người Đức.

A: Tivi màu đượ phát minh khi nào?

B: Nó được phát minh vào năm 1950.

A: Nó được đã được phát minh bởi ai?

B: Bởi Peter Carl Goldmark.

A: Quốc tịch của ông ấy là gì?

B: Ông ấy là người Mỹ.

Phát minh

Thời gian

Nhà phát minh

Quốc tích

Xe đạp

1816

Frederick Koenig

Đức

Tivi màu

1950

Peter Carl Goldmark

Mỹ

Máy fax

1843

Alexander Bain

Anh

Trực thăng

1939

Igor Sikorsky

Mỹ

Tia laze

1958

Gordon Gould

Mỹ

Loa

1924

C.W. Rice

Mỹ

Mi-crô

1878

D.E.Hughes

Mỹ

Cáp quang

1955

Karl D. Sauerbronn

Đức

Báo in

1810

Narinder Kapany

Đức

Bê tông cốt thép

1849

FJ. Monier

Pháp

Máy may

1845

Elias Howe

Mỹ

Tia X

1895

Wilhelm Knorad

Đức

Bài 2

2. Now report your findings to the teacher.

(Hãy thuật lại những điều em đã biết với thầy/cô giáo.)

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải: 

The facsimilie was invented by Alexander Bain in 1843.

The bicycle was invented by Ferderick Koenig in 1816.

The color television was invented by Peter Carl Goldmark in 1950.

The helicopter was invented by Igor Sikorsky in 1939.

The laser was invented by Gordon Gould in 1958.

The loudspeaker was invented by c.w. Rice in 1924.

The microphone was invented by D.E. Hughes in 1878.

The optical fibre was invented by Karl D. Sauerbronn in 1955.

The printing press was invented by Narinder Kapany in 1810.

The reinforced concrete was invented by F.J. Monier in 1849.

The sewine machine was invented by Elias Howe in 1845.

The X-ray was invented by Wilhelm Konrad in 1895.

Tạm dịch:

Máy fax được phát minh bởi Alexander Bain năm 1843.

Chiếc xe đạp được phát minh bởi Ferderick Koenig vào năm 1816.

Tivi màu được phát minh bởi Peter Carl Goldmark vào năm 1950.

Chiếc trực thăng được phát minh bởi Igor Sikorsky vào năm 1939.

Laser được phát minh bởi Gordon Gould vào năm 1958.

Loa được phát minh bởi c.w. Rice năm 1924.

Micro được phát minh bởi D.E.Hughes năm 1878.

Sợi quang được phát minh bởi Karl D. Sauerbronn vào năm 1955.

Báo in được phát minh bởi Narinder Kapany năm 1810.

Bê tông cốt thép được phát minh bởi F.J. Monier năm 1849.

Máy khâu được Elias Howe phát minh vào năm 1845.

Tia X được phát minh bởi Wilhelm Konrad vào năm 1895.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 32 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài