Speak - Nói - Unit 15 - trang 139 - Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.1 trên 90 phiếu

Work with a partner. Look at the table and the pictures. Take tu s to express and respond to opinions about the activities in the pictures.

SPEAK.

1. Work with a partner. Look at the table and the pictures. Take turns to express and respond to opinions about the activities in the pictures.

(Hãy làm việc với bạn bên cạnh, nhìn vào bảng và những bức tranh sau. Lần lượt nêu ý kiến và đáp lại ý kiến về những hoạt động trong bức tranh.)

difficult                boring                 delicious              interesting

entertaining         unhealthy            challenging          easy

amusing              time-consuming    fun                  dangerous

Hướng dẫn giải:

a)

- Driving a car is easy.

I disagree. I think it is very easy once you get used to it.

- Learning to drive a car can be challenging.

You're right, it is difficult to get used to driving in traffic.

- If you don't learn to drive properly, a car can be dangerous.

I agree. You can kill someone if you hit them with a car.

b)

- Comic books are boring. I don't like them.

Neither do I. I would rather read a mystery story.

- Looking at the drawing in comic books can be fun.

I agree, but not all the time.

- Reading comic books is interesting.

I can't agree with you. I think they are too boring.

c)

- Walking in the rain is fun.

I like walking in the rain, too. It feels so refreshing.

- Rain makes the flowers grow.

I agree. They look so pretty.

d)

- Foreign food is delicious.

You're right. Pizza is one of my favourite things to eat.

- Hamburgers, soda and French fries are fun to eat.

I think so, too. I love cheeseburgers and French fries.

- This kind of food can be unhealthy.

I agree, but if you don't eat all the time, it won't hurt you.

Tạm dịch:

a)

- Lái xe thật dễ dàng.

Mình không đồng ý. Mình nghĩ nó rất dễ dàng một khi bạn quen với nó.

- Học lái xe có thể là một thử thách.

Bạn nói đúng, rất khó để quen với việc lái xe trong giao thông.

- Nếu bạn không học lái xe đúng cách, xe hơi có thể nguy hiểm.

Mình đồng ý. Bạn có thể giết ai đó nếu bạn đâm họ bằng xe hơi.

b)

- Truyện tranh thật nhàm chán. Mình không thích chúng.

Mình cũng thế. Mình thích đọc những câu chuyện bí ẩn hơn.

- Nhìn vào hình vẽ trong truyện tranh có thể rất vui.

Mình đồng ý, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

- Đọc truyện tranh thật thú vị.

Mình không thể đồng ý với bạn. Mình nghĩ chúng quá nhàm chán.

c)

- Đi bộ trong mưa thật vui.

Mình cũng thích đi bộ trong mưa nữa. Cảm  giác rất mới mẻ.

- Mưa làm cho hoa phát triển.

Mình đồng ý. Chúng trông rất đẹp.

d)

- Đồ ăn nước ngoài ngon.

Bạn nói đúng. Pizza là một trong những món ăn yêu thích của mình.

- Hamburgers, soda và khoai tây chiên kiểu Pháp ăn rất thú vị khi .

Mình cũng nghĩ thế. Mình yêu phô mai và khoai tây chiên kiểu Pháp.

- Loại thức ăn này có thể không lành mạnh.

Mình đồng ý, nhưng nếu không phải lúc nào cũng an, nó sẽ không làm bạn tổn thương.

2. Read the dialogue.

(Hãy đọc đoạn hội thoại sau.)

Lan: I am having problems with my computer.

Ba:   What’s wrong?

Lan: It doesn't work. I think it’s broken.

Ba:   No. You didn’t plug it in!

Lan: Oh! Sorry.

Dịch bài:

Lan: Máy tính của mình có vấn đề.

Ba:   Chuyện gì vậy?

Lan: Nó không hoạt độna được. Mình nghĩ nó hỏng rồi.

Ba:   Không. Bạn chưa cắm phích vào ổ cắm mà.

Lan: Ồ mình xin lỗi nhé.

Now make similar dialogues about these items. Use the information in the table in exercise 1.

(Bây giờ hãy xây dựng những hội thoại tương tự, sử dụng thông tin ở bài tập 1)

Hướng dẫn giải:

1.

Minh: The monitor of my computer doesn’t work.

Nga:   What's the matter with it?

Minh: The screen is too dark.

Nga:   No. You didn't adjust the knob.

Minh: Oh. I'm so foolish.

2.

Phuong: I am having problems with my mouse.

Mai:       What's wrong?

Phuong: It doesn't work.

Mai:       Oh. You should check the plug.

Phuong: Thank you.

Tạm dịch:

1.

Minh: Màn hình máy tính của mình không hoạt động.

Nga:  Có chuyện gì với nó?

Minh: Màn hình quá tối.

Nga:  Không. Bạn không điều chỉnh cái nút rồi

Minh: Ồ. Mình thật ngu ngốc.

2. 

Phương: Mình đang gặp vấn đề với con chuột rồi.

Mai:       Có chuyện gì vậy?

Phương:  Nó không hoạt động.

Mai:       Ồ. Bạn nên kiểm tra phích cắm.

Phương: Cảm ơn bạn.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Unit 15: Computers - Máy vi tính

Listen - Nghe - Unit 15 - Trang 141 - Tiếng Anh 8 Listen - Nghe - Unit 15 - Trang 141 - Tiếng Anh 8

Copy the flow chart into your exercise book. Then listen and complete it

Xem chi tiết
Write - Viết - Unit 15 - Trang 142 sgk Tiếng Anh 8 Write - Viết - Unit 15 - Trang 142 sgk Tiếng Anh 8

1. Match the words with the numbers in the picture. 2. Look at the pictures and the words. Write the instructions on how to use the printer

Xem chi tiết
Language focus - trang 144 - Unit 15 - Tiếng Anh 8 Language focus - trang 144 - Unit 15 - Tiếng Anh 8

Mẹ của Ba mới đi chợ về. Mẹ muốn bạn ấy làm một số việc nội trợ trong khi mẹ đi chợ.

Xem chi tiết
Getting started - Unit 15 - trang 138 - Tiếng anh 8 Getting started - Unit 15 - trang 138 - Tiếng anh 8

Work with your partner. Make a list of how computers can help us. Hãy làm việc vói bạn bên cạnh liệt kê những việc máy vi tính có thể giúp chúng ta.

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh 8 Listen and Read - Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh 8

Hello, Lan. Hi, Hoa. You seem happy. I am. I received a letter from my friend Nien today.

Xem chi tiết
Language focus - Unit 1 trang 16  SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 1 trang 16 SGK Tiếng Anh 8

4. Complete the dialogues. Use (not) adjective + enough. (Hoàn thành hội thoại, dùng (not) adjective + enough.)

Xem chi tiết
Listen - Unit 1 trang 12 SGK Tiếng Anh 8 Listen - Unit 1 trang 12 SGK Tiếng Anh 8

Listen and complete the conversations. Use the expressions in the box. How do you do Nice to meet you It’s a pleasure to meet you I’d like you to meet come and meet

Xem chi tiết
Read - Unit 1 trang 13 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 1 trang 13 SGK Tiếng Anh 8

I am lucky enough to have a lot of friends. Of all my friends, Bao, Khai. and Song are the ones I spend most of my time with. Each of us, however, has a different character.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.