Giải bài tập tiếng Anh 8, Tiếng anh 8 - Để học tốt tiếng Anh 8 Unit 6: The Young Pioneers Club - Câu lạc bộ Thiếu niên..

Hỏi xin sự giúp đỡ - Asking for favors


Để hỏi xin sự giúp đỡ của ai, em dùng các cấu trúc sau: - Can/ Could you help me, please?

* Để hỏi xin sự giúp đỡ của ai, em dùng các cấu trúc sau:

- Can/ Could you help me, please? (Bạn có thể làm ơn giúp tôi được không?)

- Could you do me a favour? (Bạn có thể giúp tôi được không?)

- I need a favour. Can/ Could you...? (Tôi cần giúp đỡ. Bạn có thể...?)

* Để đáp lại, em có thế nói:

- Certainly/ Of course/ Sure. (Chắc chắn rồi.)

- No problem. (Không thành vấn đề.)

- What can I do for you? (Tôi có thể làm gì cho bạn?)

- How can I help you? (Tôi có thể giúp bạn như thế nào?)

- I'm sorry. I’m really busy. (Tôi xin lỗi. Tôi thật sự đang bận.)

* Đề nghị giúp đỡ (Offering assistance)

Đề nghị giúp đỡ ai, em dùng các cấu trúc sau:

- May I help you? (Tôi có thể giúp bạn được không?)

- Do vou need any help? (Bạn có cần giúp đỡ gì không?)

- Let me help you. (Hãy để tôi giúp bạn nhé.)

* Để đáp lại, em nói:

- Yes/ No, thanks/ thank you. (Vâng/ Không, cảm ơn.)

- Yes. That's very kind of you. (Vâng. Bạn thật tốt bụng.)

- No, thanks/ thank you. I'm fine. (Không, cảm ơn. Tôi ổn.)


Bình chọn:
4.1 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.