Tiếng Anh lớp 8

Unit 11: Travelling Around Viet Nam - Du lịch vòng quan..

Speak - Nói - Unit 11 - trang 100 - Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.4 trên 196 phiếu

Useful expressions: Could you give me some information, please? Would you mind if I asked you a question? I want to visit a market. Could you suggest one? Do you mind suggesting one?

SPEAK.

Useful expressions:

Could you give me some information, please?

Would you mind if I asked you a question?

I want to visit a market. Could you suggest one?

Do you mind suggesting one?

That sounds interesting.

No. I don't want to there.

Student B: You are a tourist information officer at Saigon Tourist. A tourist is going to ask you for help. You should make suggestions about which places to visit. The following information will help you.

Useful expressions:

Do you mind if I suggest one?

How about going to Thai Binh Market?

I suggest going to Ben Thanh Market.

Tạm dịch:

*  Hãy dùng “mind” trong những lời yêu cầu.

Lời yêu cầu

Lời đáp

 

V

X

- Làm ơn đóng giúp tôi cái cửa.

- Vui lòng đóng cứa sổ giúp tôi.

- Không thành vấn đề.

- Dĩ nhiên là được rồi.

- Xin lỗi, tôi không thế.

- Tôi xin lỗi, nhưng điều đó không thể làm được ạ.

- Tôi chụp ảnh có phiền gì không ạ?

- Không có gì.

- Anh (chị) cứ chụp đi/ Cứ tự nhiên.

- Tôi nghĩ là bạn không nên.

Hãy nói chuyện với bạn bên cạnh. Một trong hai em là học sinh A, còn em kia là học sinh B. Hãy xem thông tin về vai của em và dùng “mind” trong lời yêu cầu hoặc đề nghị.

Học sinh A: Em là khách du lịch đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh. Em muốn thăm những nơi này: chợ, sở thủ. viện bảo tàng, đến một nhà hàng để ăn trưa. Hãy hỏi nhân viên du lịch đề được hướng dẫn cách đi. Những cách diễn đạt trong bảng sẽ giúp em.

*  Các diễn đạt thường dùng:

Could you give me some information, please?: Làm ơn cho tói biết một số thông tin?

Would you mind if I asked you a question?: Làm ơn cho tôi hỏi một câu?

I want to visit a market. Could you suggest one?: Tôi muốn đi chợ. Anh (chị) làm ơn giới thiệu cho tôi một cái.

Do you mind suggesting one?: Anh (chị) làm ơn giới thiệu cho tôi một cái?

That sounds interesting: Nghe có vẻ hay đấy./ Thích nhỉ!

No. I don't want to go there: Không, tôi không muốn đến đỏ.

Học sinh B: Em là nhân viên du lịch cùa Công ty Du lịch Sài Gòn. Một khách du lịch muốn em giúp đỡ. Em hãy đề nghị một số nơi cần đến. Thông tin sau đây sẽ giúp em.

*  Các diễn đạt thường dùng:

Do you mind if I suggest one?: Tôi gợi ý một cái nhẻ?

How about going to Thai Binh Market?: Anh (chị) thử đi chợ Thái Bình đi?

I suggest going to Ben Thanh Market: Anh (chị) thử đi chợ Ben Thành đi.

Hướng dẫn giải:

Student A:  I want to visit a market. Could you suggest one?

Student B:  How about going to Ben Thanh market?

Student A:  Is it near here?

Student B:  About a 5-minute walk.

Student A:  Is it open every day?

Student B:  That's right. It’s open daily from 5 am to 8 pm.

Student A:  What can I buy there?

Student B:  Everything you want.

Student A:  Thank you very much.

Tạm dịch:

Học sinh A: Mình muốn ghé thăm một khu chợ. Bạn có biết chợ nào tốt không?

Học sinh B: Chợ Bến Thành thế nào?


Học sinh A: Nó có ở gần đây không?

Học sinh B: Khoảng 5 phút đi bộ thôi.

Học sinh A: Nó mở cửa hàng ngày đúng không?

Học sinh B: Đúng vậy. Nó mở cửa hàng ngày từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Học sinh A: Mình có thể mua gì ở đó?

Học sinh B: Mọi thứ mà bạn muốn.

Học sinh A: Cảm ơn bạn rất nhiều.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Read - Đọc - Unit 11 - Trang 102 - Tiếng Anh 8 Read - Đọc - Unit 11 - Trang 102 - Tiếng Anh 8

1. Check (✓) the topics mentioned in the brochures about the resorts.

Xem chi tiết
Listen - Nghe - Unit 11 - Trang 102 - Tiếng Anh 8 Listen - Nghe - Unit 11 - Trang 102 - Tiếng Anh 8

Mrs. Jones: All right. You go back to the hotel and we'll go to look at the pagoda. Tim: Okay, but how do I get to the hotel?

Xem chi tiết
Write - Viết - Unit 11 - Trang 105 - Tiếng Anh 8 Write - Viết - Unit 11 - Trang 105 - Tiếng Anh 8

Read the first part of a story about traveling around Viet Nam. Last week, while on vacation in Da Lat, the Browns had quite an adventure. One afte oon, they decided to paddle around Xuan Huong Lake in a canoe. After hiring the canoe, the family climbed in and paddled out to the middle of the lake. Unfortunately, dark clouds soon appeared and it began to rain.

Xem chi tiết
Language focus - trang 108 - Unit 11 - Tiếng Anh 8 Language focus - trang 108 - Unit 11 - Tiếng Anh 8

-ed and -ing participles Requests with - Would/Do you mind if... ? Would/Do you mind + V-ing?

Xem chi tiết
Language focus - Unit 7 trang 69 SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 7 trang 69 SGK Tiếng Anh 8

Match each verb to its past participle.

Xem chi tiết
Write  - Unit 7 trang 68 SGK Tiếng Anh 8 Write - Unit 7 trang 68 SGK Tiếng Anh 8

The school English Speaking Club is going to hold a speaking contest to celebrate the Teachers' Day. The contest will be at Hall 204, Building G, from 7.30 pm to 10.00 pm on November 15. The person to contact is Tran Thi Thu Hang of class 8H.

Xem chi tiết
Write - Unit 8 trang 76 SGK Tiếng Anh 8 Write - Unit 8 trang 76 SGK Tiếng Anh 8

Put the outline for an informal letter in the correct order. If you don’t remember, refer to the writing exercises in Unit 5.

Xem chi tiết
Listen and read - Unit 8 trang 72 SGK Tiếng Anh 8 Listen and read - Unit 8 trang 72 SGK Tiếng Anh 8

Hoa: Hi, Na. Have you been away? Na: Yes. I went to the countryside for the weekend. Hoa: Where did you go?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng