Giải bài tập tiếng Anh 8, Tiếng anh 8 - Để học tốt tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad - Kì nghỉ ở nước ngoài

Listen - Unit 12 trang 115 SGK Tiếng Anh 8


LISTEN. Listen to the weather reports. Then fill in the blanks in the table with the information you hear. The words in the boxes may help you.

Đề bài

LISTEN.

Listen to the weather reports. Then fill in the blanks in the table with the information you hear. The words in the boxes may help you.

(Hãy nghe dự báo thời tiết sau đỏ điền vào chỗ trống trong bảng bảng thông tin em nghe được. Từ cho trong khung sẽ giúp em.)

Weather

cloudy          cold          cool          dry        fine         humid

rainy            snowy       sunny       warm      wet          windy

Temperature

Low: minus five degrees (Centigrade) (-5°C), zero degree (0°C), three degrees (3°C), etc.

High: twenty-two degrees (Centigrade) (22°C), thirty deszrees (30°C), thirty-two degrees (32°C). etc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Audio script:

And here is today's weather forecast for the international traveler.

1. Let's start with Sydney. It will be dry day in Sydney today, and windy. For the temperature, the low will be twenty and the high will be twenty six degrees.

2. Tokyo will be dry and windy, with a low of fifteen and a high of twenty two.

3. London is going to have a humid day. It will be very cold with a low of minus three and a high of seven.

4. Bangkok will be warm and dry, with a low of twenty four degrees centigrade and a high of thirty two.

5. New York is going to have a windy day. It will be cloudy with a low of eight and a high of fifteen.

6. In Paris it will be cool and dry today. The low will be ten degrees and the high will be sixteen.

Dịch bài nghe:

Và bây giờ là dự báo thời tiết của ngày hôm nay cho du khách quốc tế.

1. Hãy bắt đầu với Sydney. Hôm nay ở Sydney thời tiết sẽ khô và nhiều gió. Nhiệt độ ở mức thấp sẽ là 20 và mức cao sẽ là 26 độ.

2. Tokyo sẽ khô và gió, nhiệt độ ở mức thấp là 15 và cao là 22 độ.

3. London sẽ có một ngày ẩm ướt. Thời tiết sẽ rất lạnh với mức thấp là - 3 độ và mức cao là 7 độ.

4. Bangkok sẽ ấm áp và khô ráo, với mức nhiệt thấp là 24 và cao là 32 độ.

5. New York sẽ có một ngày nhiều gió. Ở đây sẽ có mây với mức nhiệt thấp là 8 độ và cao là 15 độ.

6. Ở Paris, hôm nay trời sẽ mát và khô. Mức nhiệt thấp sẽ là 10 độ và mức cao sẽ là 16 độ.

Lời giải chi tiết


City

Weather

Temperature

 

 

Low

High

1. Sydney

dry, windy

20

26

2. Tokyo

dry, windy

15

22

3. London

humid, cold

-3

7

4. Bangkok

warm, dry

24

32

5. New York

windy, cloudy

8

15

6. Paris

cool, dry

10

16

Tạm dịch:

Weather (Thời tiết)

cloudy (nhiều mây)          cold (lạnh)          cool (mát mẻ)          dry (khô ráo)       fine (đẹp)

humid (ẩm ướt)               rainy (có mưa)    snowy (có tuyết rơi)  sunny (nhiều nắng)

warm (ấm áp)                  wet (ẩm ướt)      windy (nhiều gió)

Temperature (Nhiệt độ)

Thấp: -5°C, 0°C, 3°C, v.v.

Cao: 22°C, 0°C, thirty-two degrees 32°C, v.v.

Thành phố

Thời tiết

Nhiệt độ

 

 

Thấp

Cao

1. Sydney

khô ráo, nhiều gió

20

26

2. Tokyo

khô ráo, nhiều gió

15

22

3. London

ẩm ướt, lạnh

-3

7

4. Bangkok

ấm áp, khô ráo

24

32

5. New York

nhiều gió, nhiều mây

8

15

6. Paris

khô ráo, mát mẻ

10

16

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 133 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí