Tiếng Anh lớp 8

Unit 13: Festivals - Lễ hội

Getting started - Unit 13 - trang 121 - Tiếng anh 8

Bình chọn:
4.3 trên 89 phiếu

Work with a partner. Where should these people go on their visits to Viet nam? Why?

GETTING STARTED.

Work with a partner. Where should these people go on their visits to Viet nam? Why?

(Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh và nói những người này nên đi đâu khi họ đến thăm Việt Nam. Tại sao?)

1. Tom likes swimming and sunbathing.

2. David is interested in ancient cities.

3. Huckleberry likes mountain-climbing.

4. Oliver is keen on pottery.

5. Robinson is fond of crowded places

Hướng dẫn giải:

1. Tom should go to beaches.

2. David should go to Hoi An.

3. Huckleberry should go to Sapa.

4. Oliver should go to Bat Trang.

5. Robinson should go to Ho Chi Minh City.

Tạm dịch:

1. Tom thích bơi lội và tắm nắng.

=> Tom nên đi biển.

2. David rất thích các thành phố cổ.

=> David nên đến Hội An.

3. Huckleberry thích leo núi.

=> Huckleberry nên đến Sapa.

4. Oliver rất thích đến đồ gốm.

=> Oliver nên đến Bát Tràng.

5. Robinson thích những nơi đông người.

=> Robinson nên đến thành phố Hồ Chí Minh.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Speak - Nói - Unit 13 - trang 123 - Tiếng Anh 8 Speak - Nói - Unit 13 - trang 123 - Tiếng Anh 8

Work with a partner. Mrs. Quyen is talking to Lan about their preparations for Tet. Put their sentences in the correct order. Start like this:

Xem chi tiết
Read - Đọc - Unit 13 - Trang 124 - Tiếng Anh 8 Read - Đọc - Unit 13 - Trang 124 - Tiếng Anh 8

Christmas is an important festival in many countries around the world. The Christmas Tree One Christmas Eve in the early 1500s, some people decorated a tree and put it in the market place in the Latvian city of Riga. This custom spread throughout Europe,

Xem chi tiết
Listen - Nghe - Unit 13 - Trang 124 - Tiếng Anh 8 Listen - Nghe - Unit 13 - Trang 124 - Tiếng Anh 8

1. Listen to the conversation and fill in the gaps. 2. Hoàn thành thông tin sau.

Xem chi tiết
Write - Viết - Unit 13 - Trang 126 - Tiếng Anh 8 Write - Viết - Unit 13 - Trang 126 - Tiếng Anh 8

2. Viết một bản báo cáo tương tự về một lễ hội em mới tham gia. Những câu trả lời của những câu hỏi dưới đây sẽ giúp em.

Xem chi tiết
Read - Unit 5 trang 49 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 5 trang 49 SGK Tiếng Anh 8

True or false? Check (✓) the boxes.

Xem chi tiết
Language focus - Unit 4 trang 44 SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 4 trang 44 SGK Tiếng Anh 8

1. Write the past simple form of each verb. (Em hãy viết hình thức của thì quá khứ đơn cho mỗi động từ.

Xem chi tiết
Write - Unit 5 trang 50 SGK Tiếng Anh 8 Write - Unit 5 trang 50 SGK Tiếng Anh 8

Look at Hoa's letter to Tim. She wrote it at the end of term. Identify the sections. Label them with correct letter.

Xem chi tiết
Language focus - Unit 5 trang 52 SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 5 trang 52 SGK Tiếng Anh 8

Complete the dialogues. Use the adverbs of manner in the box.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.