Listen - Unit 4 trang 41 SGK Tiếng Anh 8


Listen to the story. Write the letter of the most suitable moral lesson.

Đề bài

LISTEN.

Listen to the story. Write the letter of the most suitable moral lesson. 

(Hãy nghe câu chuyện sau và chọn đầu đề cho bài học đạo đức thích hợp nhất.)


Write the letter of the most suitable moral lesson.

(Viết tiêu đề cho bài học đạo đức phù hợp nhất.)

a) Don’t kill chickens. (Đừng giết gà.)

b) Don’t be foolish and greedy. (Đừng ngu ngốc và tham lam.)

c) Be happy with what you have. (Hãy hài lòng với những gì bạn có.)

d) It’s difficult to find gold. (Tìm vàng thật khó.)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bài nghe:

Once a farmer lived a comfortable life with his family. His chickens laid many eggs which the farmer used to buy food and clothing for his family.

One day, he went to collect the eggs and discovered one of the chickens laid a gold egg. He shouted excitedly to his wife, "We're rich! We're rich!"

His wife ran to him and they both looked at the egg in amazement. The wife wanted more, so her husband decided to cut open all the chickens and find more gold eggs. Unfortunately he couldn't find any eggs. When he finished all the chickens were dead.

There were no more eggs of any kind for the foolish farmer and his greedy wife.

Tạm dịch:

Ngày xưa có một người nông dân sống một cuộc sống rất sung túc cùng với gia đình. Gà của ông ta đẻ rất nhiều trứng và nhờ thế mà ông thường mua được thức ăn và quần áo cho gia đình mình.

Một ngày nọ, ông ta đi nhặt trứng và phát hiện ra một trong những chú gà của mình đẻ ra một quả trứng vàng, ông ta vui mừng hét vang với vợ: “Chúng ta giàu có rồi! Chúng ta giàu có rồi!”.

Vợ ông ta chạy lại và cả hai cùng nhìn quả trứng một cách sửng sốt. Bà vợ muốn có thêm nhiều quả trứng như thế, vì thế mà ông chồng quyết định mổ bụng cả bầy gà để tìm thêm trứng vàng. Thật không may, ông ta chẳng tìm thấy quả trứng nào cả. Khi ông ta làm xong thì cả bầy gà của ông ta đã chết sạch.

Không còn quả trứng gà nào nữa cho người nông dân ngốc nghếch và bà vợ tham lam của mình.

Lời giải chi tiết

Đáp án: b) Don't be foolish and greedy. (Đừng ngu ngốc và tham lam.)


Bình chọn:
4.5 trên 143 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí