Language focus - Unit 2 trang 25 SGK Tiếng Anh 8


Work with a partner. Say what the people are going to do. Follow the example sentence. (Em hãy làm việc với bạn bên cạnh, nói xem những người này sẽ làm gì theo ví dụ sau.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LANGUAGE FOCUS

       ● Talk about intentions with be going to

       ● Adverbs of place

Bài 1

Task 1. Work with a partner. Say what the people are going to do. Follow the example sentence.

(Em hãy làm việc với bạn bên cạnh, nói xem những người này sẽ làm gì theo ví dụ sau.)

Example:   Nga has a movie ticket.

            ⟶ She s going to see a movie.

a) Quang and Nam bought new fishing rods yesterday.

b) Trang’s mother gave her a new novel this morning and she has no homework today.

c) Van has a lot of homework in Math and she is going to have Math at school tomorrow.

d) Mr. Hoang likes action movies very much and there’s an interesting action movie on TV tonight.

e) Hien’s friend invited her to his birthday party.

Lời giải chi tiết:

1. They're going fishing.

2. She's going to read it (the new novel).

3. She’s going to do her homework.-

4. He’s going to see/ watch it (the action film on TV) tonight.

5. She's going to give him a nice birthday present.

Tạm dịch:

Ví dụ: Nga có một vé xem phim.

     ⟶ Cô ấy sẽ đi xem phim.

1. Hôm qua Quang và Nam mua cần câu mới.

=> Họ sẽ đi câu cá.

2. Sáng nay mẹ Trang cho cô một cuốn tiểu thuyết mới và hôm nay cô không có bài tập ở nhà.

=> Cô ấy sẽ đọc nó (cuốn tiểu thuyết mới).

3. Vân có nhiều bài tập toán ở nhà và ngày mai cô có giờ toán ở trường.

=> Cô ấy sẽ làm bài tập về nhà của mình.

4. Ông Hoàng rất thích phim hành động và có một bộ phim hành động rất hấp dẫn trên tivi tối nay.

=> Anh ấy sẽ xem nó (bộ phim hành động trên TV) tối nay.

5. Bạn của Hiền mời cô đến dự tiệc sinh nhật của cậu ấy.

=> Cô ấy sẽ tặng cho anh ấy một món quà sinh nhật tuyệt vời.

Bài 2

Task 2. a) Copy the questionnaire in your exercise book. Add three more activities to the list. Then complete the "you" column with checks (✓) and crosses (X).

(Chép bản cậu hỏi sau vào vở bài tập của em. Hãy thêm vào danh sách 3 hoạt động nữa rồi đánh dấu (✓) hoặc dấu (X) vào cột hỏi về em.)

What are you going to do on the weekend?

Are you going to...

YOU

YOUR PARTNER

see a movie?

 

 

play sports?

 

 

meet your friends?

 

 

help your parents?

 

 

do your homework?

 

 

watch TV?

 

 

b) Now ask your partner what he or she is going to do. Complete the ‘your partner’ column of the questionnaire.

(Bây giờ hãy hỏi bạn em xem cậu ấy hoặc cô ấy sẽ làm gì rồi đánh dấu () hoặc (X) vào cột trả lời câu hỏi về bạn em.)

Lời giải chi tiết:

a)

What are you going to do on the weekend? 

Are you going to...

YOU

YOUR PARTNER

see a movie?

 

play sports?

X

 

meet your friends?

 

help your parents?

X

 

do your homework?

X

 

watch TV?

 

read books?

 

go on a picnic?

 X

 

go swimming?

 

 

b)

What are you going to do on the weekend? 

Are you going to...

YOU

YOUR PARTNER

see a movie?

 

X

play sports?

 

meet your friends?

 

X

help your parents?

 

do your homework?

 

X

watch TV?

 

read books?

 

 

go on a picnic?

 

 X

go swimming?

 

 X

Tạm dịch: 

Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần? 

Bạn sẽ .....

BẠN

BẠN CỦA BẠN

đi xem phim?

chơi thể thao?

X

gặp bạn bè?

giúp đỡ bố mẹ?

X

 

làm bài tập về nhà?

X

xem tivi?

 

đọc sách?

 

đi dã ngoại?

 X

X

đi bơi?

 

X

Bài 3

Task 3. Complete the speech bubbles. Use each adverb in the box once.

(Dùng trạng từ cho trong khung để hoàn thành các hình thoại sau. Mỗi trạng từ chỉ dùng một lần.)

Ba is playing hide and seek with his cousinTuan.

(Ba đang chơi trốn tìm với Tuấn em họ của mình.)

outside     inside     there     here     upstairs     downstairs

Lời giải chi tiết:

a. Where is Tuan?

I think he's upstairs.

b. No. He isn’t here.

c. He isn’t downstairs and he isn’t upstairs.

d. Perhaps he’s outside.

e. No. He isn’t there.

f. I'm not outside. I’m inside, Ba.

Tạm dịch:

a. Tuấn đâu rồi?

Mình nghĩ em ấy ở tầng trên.

b. Không. Em ấy không có ở đây.

c. Em ấy không ở tầng dưới và em ấy cũng không ở tầng trên.

d. Có lẽ em ấy ở bên ngoài.

e. Không. Em ấy không có ở đó.

f. Em không ở bên ngoài. Em ở trong nhà anh Ba ạ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 145 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.