Giải bài tập tiếng Anh 8, Tiếng anh 8 - Để học tốt tiếng Anh 8 Unit 14: Wonders Of The World - Kì quan của thế giới

Speak - Unit 14 trang 132 SGK Tiếng Anh 8


Think of 10 famous places. You may use the names of places listed in the box or you can use your 0>vn ideas. Write a Yes/No question about each place. Ask and answer the questions with a partner.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Think of 10 famous places. You may use the names of places listed in the box or you can use your own ideas. Write a Yes/No question about each place. Ask and answer the questions with a partner.

(Hãy nghĩ đến 10 địa danh nổi tiếng. Em có thể dùng tên những địa danh liệt kê trong khung hoặc theo ý kiến của em. Viết một câu hỏi Có/Không về mỗi địa danh. Hỏi và trả lời với bạn bên cạnh.)

  Yes No

Is Phong Nha Cave in southern Viet Nam?

(Động Phong Nha ở miền nam Việt Nam à?)

 

Is PETRONAS Twin Towers the tallest building in the world?

(Tháp đôi Petronas là tòa nhà cao nhất thế giới à?)

 

Is the Great Barrier Reef a World Heritage Site?

(Rạn san hô Great Barrier là di sản thế giới à?)

 


 

Lời giải chi tiết:

 

Yes

(Có)

No

(Không)

Is the Empire State Building in Australia?

(Tòa nhà Đại sứ ở Úc đúng không?)

 

Is Ha Long Bay a World Heritage Site?

(Vịnh Hạ Long là di sản thế giới phải không?)

 

Is Big Ben in Paris, France?

(Big Ben ở Paris, Pháp đúng không?)

 

Bài 2

2. Talk about your classmates' answers with your partner.

(Thuật lại câu trả lời của bạn em với bạn bên cạnh.)

- I asked Hoa if Phong Nha Cave was in southern Viet Nam. She said that it wasn't.

(Mình hỏi Hoa có phải động Phong Nha ở miền nam Việt Nam không. Bạn ấy nói rằng không phải.)

- I asked Hung whether PETRONAS Twin Towers in Malaysia was the highest building in the world. He said that it was.

(Mình hỏi Hùng có phải Tháp đôi PETRONAS ở Malaysia là tòa nhà cao nhất thế giới không. Bạn ấy nói đúng thế.)

Lời giải chi tiết:

- I asked Lan if the Great Barrier Reef was a World Heritage Site. She said that it was.

(Mình hỏi Lan có phải Great Barrier Reef là một di sản thế giới. Bạn ấy nói đúng thế. Bạn ấy nói đúng vậy.)

- I asked Ngoc whether the Empire State Building was in Australia. She said that it wasn't.

(Mình hỏi Ngọc có phải Tòa nhà Empire State ở Úc không. Bạn ấy nói rằng không phải.)

- I asked Tuan if Ha Long Bay was a World Heritage Site. He said that it was.

(Mình hỏi Tuấn có phải Vịnh Hạ Long là một Di Sản Thế Giới. Bạn ấy nói đúng thế.)

- I asked Mai whether Big Ben was in Paris, France. She said that it wasn't.

(Mình hỏi Mai có phải Big Ben ở Paris, Pháp không. Bạn ấy nói rằng không phải.)


Bình chọn:
4.3 trên 96 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí