Tiếng Anh lớp 8 Unit 14: Wonders Of The World - Kì quan của thế giới

Speak - Nói - Unit 14 - trang 132 - Tiếng Anh 8


Think of 10 famous places. You may use the names of places listed in the box or you can use your 0>vn ideas. Write a Yes/No question about each place. Ask and answer the questions with a partner.

SPEAK.

1. Think of 10 famous places. You may use the names of places listed in the box or you can use your own ideas. Write a Yes/No question about each place. Ask and answer the questions with a partner.

(Hãy nghĩ đến 10 địa danh nổi tiếng. Em có thể dùng tên những địa danh liệt kê trong khung hoặc theo ý kiến của em. Viết một câu hỏi Có/Không về mỗi địa danh. Hỏi và trả lời với bạn bên cạnh.)


Hướng dẫn giải:


 

Yes

No

Is the Empire State Building in Austrailia?

 

Is Ha Long Bay a World Heritage Site?

 

Is Big Ben in Paris, France?

 


Tạm dịch:

 

Đúng

Sai

Động Phong Nha ở miền nam Việt Nam phải không?

 

Toà tháp đôi PETRONAS là tòa nhà cao nhất thế giới phải không?

 

Rặng san hô Barrier là Di sản Thế giới phải không?

 

 

Đúng

Sai

 

Tòa nhà Empire State ở Úc có phải không?

 

Vịnh Hạ Long là Di sản Thế giới phải không?

 ✓

 

Đồng hồ Big Ben ở Paris, Pháp phải không?

 

 ✓


2. Talk about your classmates' answers with your partner.

(Thuật lại câu trả lời của bạn em với bạn bên cạnh.)

- I asked Hoa if Phong Nha Cave was in southern Viet Nam. She said that it wasn't.

- I asked Hung whether PETRONAS Twin Towers in Malaysia was the highest building in the world. He said that it was.

Hướng dẫn giải:

- I asked Lan if the Great Barrier Reef was a World Heritage Site. She said that it was.

- I asked Ngoc whether the Empire State Building was in Australia. She said that it wasn't.

- I asked Tuan if Ha Long Bay was a World Heritage Site. He said that it was.

- I asked Mai whether Big Ben was in Paris, France. She said that it wasn't.

Tạm dịch:

- Mình hỏi Hoa có phải động Phong Nha ở miền nam Việt Nam không. Bạn ấy nói rằng không phải.

- Mình hỏi Hùng có phải Tháp đôi PETRONAS ở Malaysia là tòa nhà cao nhất thế giới không. Bạn ấy nói đúng thế.

- Mình hỏi Lan có phải Great Barrier Reef là một di sản thế giới. Bạn ấy nói đúng thế.

- Mình hỏi Ngọc có phải Tòa nhà Empire State ở Úc không. Bạn ấy nói rằng không phải.

- Mình hỏi Tuấn có phải Vịnh Hạ Long là một Di Sản Thế Giới. Bạn ấy nói đúng thế.

- Mình hỏi Mai có phải Big Ben ở Paris, Pháp không. Bạn ấy nói rằng không phải.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 85 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài