Speak - Unit 8 trang 73 SGK Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.5 trên 85 phiếu

Work with a partner. Look at the two pictures and talk about the changes of the town. The word prompts in the box may help you.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

SPEAK

Task 1. Work with a partner. Look at the two pictures and talk about the changes in the town. The word prompts in the box may help you.

(Hãy làm việc với bạn em. Em hãy quan sát hai bức tranh và nói về những thay đổi của thành phố này. Những từ gợi ý trong khung có thể giúp em.)

busy             tall                 beautiful               modern

noisy           dirty                expensive

Example: The traffic is becoming busier.

Hướng dẫn giải:

The town is becoming busier and noisier.

The buildings are becoming taller, more beautiful and modern.

The streets are getting dirty.

Things are getting more expensive.

Tạm dịch:

Giao thông ngày càng trở nên đông đúc hơn.

Thị trấn ngày càng trở nên nhộn nhịp và ồn ào hơn.

Các tòa nhà ngày càng trở nên cao hơn, đẹp hơn và hiện đại hơn.

Các đường phố ngày càng bị bẩn hơn.

Mọi thứ ngày càng trở nên đắt đỏ hơn.

Bài 2

Task 2. Work with a partner. Talk about changes in your hometown.

(Em hãy cùng với bạn em nói về những thay đổi ở thành phố quê hương em.)

Hướng dẫn giải:

Hue, my home town, has changed a lot in some recent years. The city is becoming busier and more modern. The traffic is becoming busy. The streets are getting newer and cleaner. The houses are becoming taller, more beautiful and comfortable. More schools, clinics, hotels, and office buildings are being built and modernized. There are more playgrounds for children, and more entertainment and sports centers for all kinds of people. Almost every village has been electrified. Now, every house has electricity. Our life is becoming easier and easier.

Tạm dịch:

Huế, quê nhà tôi, đã thay đổi rất nhiều trong vài năm gần đây. Thành phố đang trở nên nhộn nhịp và hiện đại hơn. Giao thông ngày càng trở nên đông đúc hơn. Các đường phố trở nên mới hơn và sạch hơn. Các ngôi nhà đang trở nên cao hơn, đẹp hơn và thoải mái hơn. Nhiều trường học, phòng khám, khách sạn và tòa nhà văn phòng đang được xây dựng và hiện đại hóa. Có nhiều sân chơi cho trẻ em, và nhiều trung tâm giải trí và thể thao cho tất cả mọi người. Hầu hết các làng đã được nối điện. Bây giờ, mỗi ngôi nhà đều có điện. Cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên dễ dàng hơn.

Loigiaihay.com

Listen - Unit 8 trang 74 SGK Tiếng Anh 8 Listen - Unit 8 trang 74 SGK Tiếng Anh 8

Lan: Hello. Aunt Hang: Hello. Is (1) Lan? Lan: Yes. Who is (2) ? Aunt Hang: (3) Aunt Hang. How are you?

Xem chi tiết
Read - Unit 8 trang 75 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 8 trang 75 SGK Tiếng Anh 8

Many people from rural areas are leaving behind their traditional way of life and moving to the city. They believe that well-paying jobs are plentiful in the city.

Xem chi tiết
Write - Unit 8 trang 76 SGK Tiếng Anh 8 Write - Unit 8 trang 76 SGK Tiếng Anh 8

Put the outline for an informal letter in the correct order. If you don’t remember, refer to the writing exercises in Unit 5.

Xem chi tiết
Language focus  Unit 8 trang 77 SGK Tiếng Anh 8 Language focus Unit 8 trang 77 SGK Tiếng Anh 8

4. Make comparisons between the city and the country about these things. The adjectives in the box will help you.

Xem chi tiết
Read - Unit 2 trang 21 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 2 trang 21 SGK Tiếng Anh 8

1. True or false? Cheek (✓) the boxes. Correct the false sentences. (Hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng hay sai và sửa câu lại cho đúng.)

Xem chi tiết
Language focus - Unit 2 trang 25 SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 2 trang 25 SGK Tiếng Anh 8

Work with a partner. Say what the people are going to do. Follow the example sentence. (Em hãy làm việc với bạn bên cạnh, nói xem những người này sẽ làm gì theo ví dụ sau.)

Xem chi tiết
Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8

Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each item (Hãy nhìn tranh. Hãy cùng bạn em nói về vị trí của mỗi đồ vật.)

Xem chi tiết
Listen and read - Unit 3 trang 27 SGK Tiếng Anh 8 Listen and read - Unit 3 trang 27 SGK Tiếng Anh 8

Practice the dialogue with a partner. (Em hãy luyện hội thoại với bạn em.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.