SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 7: My Neighborhood - Láng giềng của tôi

Listen and read - Unit 7 trang 63 SGK Tiếng Anh 8


2. Complete the sentences. Use the words from the dialogue. (Hãy hoàn thành các câu sau, dùng từ ở hội thoại trên.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LISTEN  AND READ. 


Nam: Hi. My name's Nam.

Na: Hello. Nice to meet you, Nam. I’m Na.

Nam: Are you new around here?

Na: Yes. We’ve been here since last week.

Nam: I’m sure you’ll like this neighborhood.

Na: I hope so. How long have vou lived here?

Nam: Oh, we've lived here for about 10 years.

Na: You must know the area very well.

Nam: I do.

Na: Is there a restaurant close by? My mother is too tired to cook tonight.

Nam: There is one just around the corner.

Na: What is the food like?

Nam: It’s very good. We like to eat there. It serves Hue food and the pancakes are delicious. You should try them.

Na: I will. Thanks.

Bài 1

Task 1. Practice the dialogue with a partner.

(Hãy luvện hội thoại với bạn em.)

Lời giải chi tiết:

Dịch bài hội thoại:

Nam: Chào bạn. Mình tên là Nam.

Na: Chào bạn. Rất vui được gặp bạn. Mình tên là Na.

Nam: Bạn mới đến đây à?

Na: Ừ. Mình đã ở đây từ tuần trước.

Nam: Minh tin chắc bạn sẽ thích vùng này cho mà xem.

Na: Hy vọng là mình sẽ thích. Bạn sống ờ đây bao lâu rồi?

Nam: Ô, mình sống ở đây chừng 10 năm rồi.

Na: Chắc bạn biết vùng này rất rõ.

Nam: Mình biểt chứ.

Na: Gần đây có nhà hàng nào không nhỉ? Mẹ mình quá mệt không thể nấu cơm tối nay được.

Nam: Có một nhà hàng ở ngay góc đường đằng kia thôi.

Na: Thức ăn ở đó như thế nào?

Nam: Rất ngon. Chúng mình thích ăn ở đó. Ở đó phục vụ món ăn Huế và bánh khoái thì rất ngon. Bạn nên ăn thử.

Na: Mình sẽ ăn. Cám ơn bạn nhé.

Bài 2

Task 2. Complete the sentences. Use the words from the dialogue.

(Hãy hoàn thành các câu sau, dùng từ ở hội thoại trên.)

a) Na is _______ to the neighborhood.

b) She and her family arrived ________ .

c) Na’s mother is very________ .

d) There is a in the area.

e) The restaurant serves food from________ .

f) Nam thinks the ________ are tasty.

Lời giải chi tiết:

a. Na is new to the neighborhood.

b. She and her family arrived last week.

c. Na's mother is very tired.

d. There is a restaurant in the area.

e. The restaurant serves food from Hue.

f. Nam thinks the pancakes are tasty.

Tạm dịch:

a. Na là người mới đến khu phố.

b. Cô ấy và gia đình cô ấy đến vào  tuần trước.

c. Mẹ của Na rất mệt mỏi.

d. Trong khu vực có một nhà hàng

e. Nhà hàng phục vụ đồ ăn từ Huế.

f. Nam thấy bánh khoai rất ngon.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 154 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.