Getting started - Unit 3 trang 27 SGK Tiếng Anh 8


Write the chores you often do at home: (Hãy viết ra những việc em thường làm ở nhà:)

Đề bài

GETTING STARTED.

Write the chores you often do at home.

(Hãy viết ra những việc em thường làm ở nhà.)

Lời giải chi tiết

a. She is washing dishes.

(Cô ấy đang rửa bát đĩa.)

b. She is making the bed.

(Cô ấy đang dọn dẹp giường ngủ.)

c. She is sweeping the floor.

(Cô ấy đang quét nhà.)

d. She is cooking.

(Cô ấy đang nấu ăn.)

e. She is tidying up.

(Cô ấy đang dọn dẹp.)

f. She is feeding the chickens.

(Cô ấy đang cho gà ăn.)


Bình chọn:
4.4 trên 84 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí