Thì tương lai đơn - The simple future tense

Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu

+ Thi tương lai đơn diễn tả một hành động sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đó ở tương lai.

Thì tương lai đơn - The simple future tense

* cấu tạo:

shall/ will + bare-infinitive

*    Cách dùng:

+ Thi tương lai đơn diễn tả một hành động sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đó ở tương lai.

Ví dụ:

-    He will finish his work tomorrow.

Ngày mai anh ẩy sẽ làm xong công việc cùa mình.

-    Manchester United will win the cup.

Đội Manchester United sẽ đoạt cúp vô địch.

+ Chúng ta dùng thì tương lai đơn để dự đoán điều có thể xảv ra trong tương lai.

Ví dụ:

-    According to the weather report, it will be cloudy tomorrow.

Theo dự báo thời tiết, ngày mai trời sẽ nhiều mây.

-     Be careful! You’ll hurt yourself! Coi chừng, bạn sẽ bị thương đẩy!

won’t = will not                   shan’t = shall not


>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan