Giải bài tập tiếng Anh 8, Tiếng anh 8 - Để học tốt tiếng Anh 8 Unit 9: A first - Aid Course - Khoá học cấp cứu

Thì tương lai đơn - The simple future tense


+ Thi tương lai đơn diễn tả một hành động sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đó ở tương lai.

Thì tương lai đơn - The simple future tense

* cấu tạo:

shall/ will + bare-infinitive

*    Cách dùng:

+ Thi tương lai đơn diễn tả một hành động sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đó ở tương lai.

Ví dụ:

-    He will finish his work tomorrow.

Ngày mai anh ẩy sẽ làm xong công việc cùa mình.

-    Manchester United will win the cup.

Đội Manchester United sẽ đoạt cúp vô địch.

+ Chúng ta dùng thì tương lai đơn để dự đoán điều có thể xảv ra trong tương lai.

Ví dụ:

-    According to the weather report, it will be cloudy tomorrow.

Theo dự báo thời tiết, ngày mai trời sẽ nhiều mây.

-     Be careful! You’ll hurt yourself! Coi chừng, bạn sẽ bị thương đẩy!

won’t = will not                   shan’t = shall notBình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí