Giải bài tập tiếng Anh 8, Tiếng anh 8 - Để học tốt tiếng Anh 8 Unit 9: A first - Aid Course - Khoá học cấp cứu

Read - Unit 9 trang 83 SGK Tiếng Anh 8


Choose a correct case for each of the following treatments.

Đề bài

READ.


Case

(Trường hợp)

First-aid

(Sơ cứu)

Fainting

(Ngất xỉu)

- Leave the patient lying flat.

(Để bệnh nhân nằm trên mặt phẳng.)

- Don't force him/her to sit or stand.

(Không cho bệnh nhân ngồi hoặc đứng.)

- Elevate the patient's feet, or lower his/her head below the level of the heart.

(Cho nằm đầu thấp hoặc nâng chân cùa bệnh nhân cao hơn so với mặt phẳng cùa tim.)

- Don't let the victim get cold.

(Không để nạn nhân lạnh.)

- Give the victim a cup of tea when he/she revives.

(Khi nạn nhân tỉnh lại thì cho uống một tách trà.)

Shock

(Sốc)

 

- Don't overheat the victim with blankets or coats.

(Không làm bệnh nhân quá nóng với chăn và áo choàng ngoài.)

- Don't give the victim any food or drink.

(Không cho bệnh nhân ăn hoặc uống bất cứ thứ gì.)

- Don't give the victim drugs or alcohol.

(Không cho bệnh nhân uống thuốc hoặc rượu.)

Burns

(Bỏng)

 

- Cool the burns immediately so as to minimize tissue damage.

(Lập tức làm mát vết bỏng để hạn chế tối đa tổn thương mô.)

- Put the affected part under a running cold tap (if possible).

(Cho vòi nước lạnh chảy trên vùng bị tổn thương (nếu có thể))

- Ease pain with ice or cold water packs.

(Giảm đau với túi chườm đá hoặc nước mát.)

- Cover the burned area with a thick sterile dressing.

(Dùng gạc vô trùng dày băng vết thương lại.)

Choose a correct case for each of the following treatments.

(Em hãy chọn trưòng hợp cấp cứu đúng cho mỗi cách điều trị sau đây.)

a) The victim should not sit or stand.

b) Victim cannot drink wine or beer.

c) The victim’s head should be below the level of the heart.

d) You should ease the pain with ice or cold water packs.

e) The victim should drink a cup of tea when reviving.

A. Fainting

B. Shock

C. Burns

Lời giải chi tiết

a. The victim should not sit or stand. => A (Fainting) 

(Nạn nhân không nên ngồi hoặc đứng. => Trường hợp: Ngất xỉu)

b. Victim cannot drink wine or beer. => B (Shock)

(Nạn nhân không thể uống rượu hoặc bia. => Trường hợp: Sốc)

c. The victim’s head should be below the level of the heart. => A (Fainting)       

(Đầu của nạn nhân phải ở dưới bề mặt của tim. => Trường hợp: Ngất xỉu)             

d. You should ease the pain with ice or cold water packs. => C (Burns)  

(Bạn nên giảm đau bằng đá hoặc túi nước lạnh. => Trường hợp: Bỏng)               

e. The victim should drink a cup of tea when reviving. => B (Fainting)

(Nạn nhân nên uống một tách trà khi hồi tỉnh. => Trường hợp: Ngất xỉu)


Bình chọn:
4.3 trên 283 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí