Tiếng Anh lớp 8 Unit 7: My Neighborhood - Láng giềng của tôi

Thì hiện tại hoàn thành với for và since - Present perfect with for and since - Tiếng Anh 8


Thì hiện tại hoàn thành với for và since diễn tả một hành động bắt đầu xảy ra trong quá khứ và còn tiếp diễn ở hiện tại hoặc có thể kéo dài đến tương lai.

Thì hiện tại hoàn thành với for và since - Present perfect with for and since

* Câu tạo: 

have/ has + Vpp

Cách dùng:

Thì hiện tại hoàn thành với for và since diễn tả một hành động bắt đầu xảy ra trong quá khứ và còn tiếp diễn ở hiện tại hoặc có thể kéo dài đến tương lai.

* Ví dụ:

-   How long have you been here?

      We have been here since yesterday.

---> Các bạn đã ờ đây bao lâu rồi?

     Chúng tôi ở đây kể từ hôm qua.

-    She has studied English for 10 years.

Cô ấy đã học Tiếng Anh được 10 năm rồi.

* Các thể:

Khẳng định (Positive)

Phù định (Negative)

Nghi vấn (Interrogative)

I/ You/ We/ They have + Vpp.

He/ She/ It has + Vpp.

I/ you/ We/ They have not + Vpp.

He/ She/ It has not + Vpp

Have I/ you/ we/ they Vpp?

Has he/ she/ it Vpp?

 Ví dụ :

-    He has worked as a doctor for 4 years.

Ông ấy làm bác sĩ đã được 4 năm rồi.

-    He hasn't worked as a doctor for 4 years.

Ông ẩy không làm bác sĩ cũng đã 4 năm rồi.

-    Has he worked as a doctor for 4 years?

Có phải ông ấy làm bác sĩ được 4 năm rồi không?

*      Ghi nhớ:

  • haven’t = have not
  • hasn’t = has not
  • since + mốc thời gian
  • for + khoảng thời gian

 

since

for

8 o’clock

Christmas

two hours

a week

Monday

lunchtime

ten minutes

five years

12 May

s + V (s.past)

a long time

ages

last year

yesterday

three days

six months

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.6 trên 24 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài