Tiếng Anh lớp 8 Unit 1: My Friends - Bạn của tôi

Read - Unit 1 trang 13 SGK Tiếng Anh 8


Choose the best answer and write. (Hãy chọn và viết câu trả lời đúng nhất)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

READ.

Click tại đây để nghe:

 


Ba is talking about his friends.

I am lucky enough to have a lot of friends. Of all my friends, Bao, Khai, and Song are the ones I spend most of my time with. Each of us, however, has a different character.

Bao is the most sociable. He is also extremely kind and generous. He spends his free time doing volunteer work at a local orphanage, and he is a hard-working student who always gets good grades.

Unlike Bao, Khai and Song are quite reserved in public. Both boys enjoy school, but they prefer to be outside the classroom. Song is our school’s star soccer player, and Khai likes the peace and quiet of the local library.

I am not as outgoing as Bao, but I enjoy telling jokes. My friends usually enjoy my sense of humor. However, sometimes my jokes annoy them.

Although we have quite different characters, the four of us are very close friends.

Dịch bài:

Ba đang nói về các bạn của cậu ấy .

Tôi khá may mắn có được nhiều bạn bè. Trong số bạn bè cùa tôi thì tôi dành nhiều thời gian chơi với Bảo, Khải và Song nhất. Tuy thế, mỗi chúng tôi lại có tính cách khác nhau.

Bảo là người dễ gần nhất. Cậu ấy cũng rất tốt bụng và rộng lượng. Cậu ấy dành thời gian rảnh của mình làm công tác tình nguyện ở trại trẻ mồ côi địa phương. Cậu ấy còn là một học sinh chăm chỉ và luôn đạt điếm cao.

Không giống như Bảo, Khải và Song khá rụt rè khi ở trước mọi người. Cả hai đều rất thích việc học hành, nhưng bọn họ lại thích ở ngoài lớp học hơn. Song là ngôi sao bóng đá của trường tôi, cỏn Khải thì thích sự yên tĩnh của thư viện địa phương.

Tôi thì không được cởi mở như Bảo, nhưng tôi thích nói chuyện đùa. Bạn bè thường thích tính hài hước của tôi. Tuy thế, có khi những câu đùa của tôi cũng làm cho họ khó chịu.

Mặc dù chúng tôi có tính cách khác nhau nhưng cả bốn chúng tôi lại là bạn bè thân thiết của nhau.

Task 1. Choose the best answer and write.

(Hãy chọn và viết câu trả lời đúng nhất)

a) Ba talks about _______ of his friends.

A. three             B. all

C. four              D. none

b) Bao’s volunteer work _______.

A. helps him make friends

B. causes problems at exam time

C. does not affect his school work

D. takes up a lot of time

c) Khai and Song_______.

A. like quiet places

B. don’t talk much in public

C. dislike school

D. enjoy sports

d) Ba's friends sometimes_______his jokes.

A. answer                    B. do not listen to

C. laugh at                  D. get tired of


Hướng dẫn giải:

a) Bảo talks about three of his friends.

Tạm dịch: Bảo nói về ba người bạn của mình.

b) Bao’s volunteer work does not affect his school work.

Tạm dịch: Công việc tình nguyện của Bảo không ảnh hưởng đến việc học ở trường.

c) Khai and Song don’t talk much in public.

B. don’t talk much in public

Tạm dịch: Khải và Song không nói nhiều khi ở trước mọi người.

d) Bao's friends sometimes get tired of his jokes.

Tạm dịch: Bạn bè của Bảo đôi khi cảm thấy phiền vì những câu chuyện cười của cậu ấy.

Bài 2

Task 2. Now answer the questions.

(Bây giờ em hãy trả lời câu hỏi.)

a) How does Ba feel having a lot of friends?

b) Who is the most sociable?

c) Who likes reading?

d) What is a bad thing about Ba’s jokes?

e) Where does Bao spend his free time?

f) Do you and your close friends have the same or different characters?

Hướng dẫn giải:

a) He feels lucky enough to have a lot of friends.

Tạm dịch: Cảm giác của Bảo khi có nhiều bạn bè như thế nào?

=> Cậu ấy cảm thấy may mắn khi có nhiều bạn bè.

b) Bao is the most sociable.

Tạm dịch:  Ai là người hòa đồng nhất?

=> Bảo là người hòa đồng nhất.

c) Khai likes reading.

Tạm dịch: Ai là người thích đọc sách?

=> Khải thích đọc sách.

d) Sometimes Bao's jokes annoy his friends.

Tạm dịch:  Điều gì không tốt khi nói về chuyện cười của Bảo?

=> Đôi khi câu chuyện cười của Bảo làm phiền bạn bè của cậu ấy.

e) He spends his free time at a local orphanage.

Tạm dịch:  Bảo dành thời gian rảnh của mình ở đâu?

=> Cậu dành thời gian rảnh rỗi tại một trại mồ côi địa phương.

f) I and my close friends have the same characters.

Tạm dịch:  Bạn và những người bạn thân của bạn có tích cách giống hay khác nhau?

=> Mình và những người bạn thân của mình có tính cách giống nhau.

Loigiaihay.comBình chọn:
4.3 trên 226 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài