Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1


Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1. a) Khi thực hiện phép chia...

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a.

Khi thực hiện phép chia \((4{x^4} - 8{x^2}{y^2} + 12{x^5}y):( - 4{x^2})\), bạn Hoa viết:

\(4{x^4} - 8{x^2}{y^2} + 12{x^5}y =  - 4{x^2}( - {x^2} + 2{y^2} - 3{x^3}y)\)

Nên \((4{x^4} - 8{x^2}{y^2} + 12{x^5}y):( - 4{x^2}) =  - {x^2} + 2{y^2} - 3{x^3}y.\)

Em hãy nhận xét xem bạn Hoa giải đúng hay sai.

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.

Lời giải chi tiết:

Bạn Hoa giải đúng.

LG b.

Làm tính chia:

\((20{x^4}y - 25{x^2}{y^2} - 3{x^2}y):5{x^2}y.\)

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& 20{x^4}y - 25{x^2}{y^2} - 3{x^2}y \cr 
& = 5{x^2}y.\left( {4{x^2} - 5y - {3 \over 5}} \right) \cr} \)

Do đó:

\(\eqalign{
& (20{x^4}y - 25{x^2}{y^2} - 3{x^2}y):5{x^2}y \cr 
& = \left[ {5{x^2}y.\left( {4{x^2} - 5y - {3 \over 5}} \right)} \right]:5{x^2}y \cr 
& = 4{x^2} - 5y - {3 \over 5} \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 23 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài