Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1


a) Khi thực hiện phép chia...

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a.

Khi thực hiện phép chia \((4{x^4} - 8{x^2}{y^2} + 12{x^5}y):( - 4{x^2})\), bạn Hoa viết:

\(4{x^4} - 8{x^2}{y^2} + 12{x^5}y =  - 4{x^2}( - {x^2} + 2{y^2} - 3{x^3}y)\)

Nên \((4{x^4} - 8{x^2}{y^2} + 12{x^5}y):( - 4{x^2}) =  - {x^2} + 2{y^2} - 3{x^3}y.\)

Em hãy nhận xét xem bạn Hoa giải đúng hay sai.

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.

Lời giải chi tiết:

Bạn Hoa giải đúng.

LG b.

Làm tính chia:

\((20{x^4}y - 25{x^2}{y^2} - 3{x^2}y):5{x^2}y.\)

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& 20{x^4}y - 25{x^2}{y^2} - 3{x^2}y \cr 
& = 5{x^2}y.\left( {4{x^2} - 5y - {3 \over 5}} \right) \cr} \)

Do đó:

\(\eqalign{
& (20{x^4}y - 25{x^2}{y^2} - 3{x^2}y):5{x^2}y \cr 
& = \left[ {5{x^2}y.\left( {4{x^2} - 5y - {3 \over 5}} \right)} \right]:5{x^2}y \cr 
& = 4{x^2} - 5y - {3 \over 5} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 46 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí